GS1 i sundhedssektoren

 

 

 

GS1 arbejder i hele verden for øget patientsikkerhed. Det gør vi ved at arbejde med alle parter i sundhedssektoren om at implementere standarder, der giver større sporbarhed og sikkerhed i forsyningskæden fra producent til patient.

Sundhedssektoren er i dag en særdeles global sektor, hvor både forsyningskæder og lovgivning har konsekvenser ud over landegrænser. Dette understreger vigtigheden af at skabe løsninger baseret på globale standarder.

 

Vil du vide mere? Kontakt Jesper Kervin Franke eller Anne Aarslev Schmidt, så vi kan hjælpe dig videre.

 

GS1 har også en global indsats på sundhedsområdet, som sætter fokus på anvendelse af internationale standarder på medicinsk udstyr og lægemidler over hele verden. Lær mere om GS1 Healthcare.

For us, using standards is principally about making patients safer—making sure the right product is delivered at the right time to the patient’s bedside. — Dave Reed, Vice President, Healthcare Business Solutions, Cook Medical