The Global Language of Business

Vores hjemmeside har fået nyt udseende, som vi har glædet os til at vise frem. Har du spørgsmål, så kontakt os på tmo@gs1.dk

Hvem er vi? 

GS1 Denmark er den danske division af den globale standardiseringsorganisation GS1, som står for Global Standard 1.

Globalt benytter over to millioner virksomheder og organisationer standarder og services fra GS1 til at styrke effektiviteten, sikkerheden og bæredygtigheden. Fordelen for virksomheder tilknyttet GS1 er, at de har adgang til globalt gældende standarder, der muliggør nemmere adgang til udenlandske markeder.

I Danmark opererer vi primært inden for detailhandlen, food services, sundhedssektoren samt transport og logistik, hvor vi med vores standarder for sporbarhed og datadeling øger fødevare- og patientsikkerheden i Danmark.

GS1 er en neutral, not-for-profit, FN-godkendt NGO. Vi er ejet af vores medlemmer - brugerne af GS1-standarder og services - som igen er repræsenteret af en bestyrelse bestående af valgte medlemmer, repræsentativ for de brancher, vi arbejder i.
Vi er reguleret af bestyrelsen, der mødes flere gange om året og til vores årsmøde, hvor alle medlemmer er inviteret til at deltage.

Der er GS1-kontorer i over 140 lande - fra Island til Ghana og Japan til Brasilien.

Vi er med, når verdens varer skifter hænder

GS1 Denmark identificerer, systematiserer og deler data på tværs af produkter og brancher, så vi øger sikkerheden og sammenhængen i samfundet og baner vejen for bedre liv.

'Vi forbedrer sikkerheden og skaber bæredygtig vækst gennem standardisering og gennemsigtighed'.

GS1 Denmark står for formidling, udvikling og administration af GS1-standarderne i overensstemmelse med GS1 Globals regler. Vi deltager aktivt i det internationale arbejde i GS1 Global og GS1 in Europe for at sikre GS1 Denmarks medlemmers interesser.

Bestyrelsen hos GS1

GS1 Denmarks bestyrelse består af syv repræsentanter fra handels-og industriorganisationer i Danmark, samt to-fire repræsentanter valgt af de virksomheder, der er medlemmer af GS1 Denmark. Disse vælges for et år af gangen. Næste valg til bestyrelsen afholdes 24. marts 2022 til årsmødet. Har du forslag til kandidater, skal de være adm. dir. GS1 Denmark, Lars Kyed, i hænde senest den 3. januar 2022.

Thorkil Andersen
Bestyrelsesformand
Grundlægger og ejer Frode Laursen
Henrik Hyltoft
Næstformand
Markedsdirektør Handel, Dansk Erhverv
Niels Jensen
Næstformand
Adm.dir. MLDK
Alan Jensen
Bestyrelsesmedlem
IT-Direktør, Salling Group
Carsten Hänel
Bestyrelsesmedlem
Adm. Direktør, Orkla Danmark
Carsten Wandorf
Bestyrelsesmedlem
Adm. Direktør, Fritz Schur Consumer Group
Dorte Plesner
Bestyrelsesmedlem
Chief Kategori Excellence, Coop Danmark
Kenn Espensen
Bestyrelsesmedlem
Divisionschef for Drift & Butik, Dagrofa ApS
Lars Ruben Hansen
Bestyrelsesmedlem
IT-Direktør, Rema 1000 Danmark A/S
Per Hansen
Bestyrelsesmedlem
Logistik Direktør, Nomeco A/S
Søren Helsinghof-Olsen
Bestyrelsesmedlem
Vice President, Arla Foods

Samarbejdspartnere

GS1 samarbejder med en række internationale organisationer​, bl.a. ISO, FN, World Customs Organisation, World Health Organisation, ISQua og Dansk Standard.

Få indflydelse på GS1's udvikling

'Et af vores vigtigste formål er at administrere GS1-systemet med udgangspunkt i behovene hos vores medlemmer'.

Derfor driver vi flere koordinerende arbejds- og styregrupper i samarbejde med en lang række toneangivende medlemmer, bl.a. Hørkram, Orkla, Arla, Dagrofa, Coop, Salling Group, P&G, Peter Larsen og mange, mange flere.

Morten Buch
mbu@gs1.dk
+45 39 16 90 17