The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Mikrovirksomheder undtaget producentansvaret, dog ikke ved import

4.6.2024
|
Iben Stanhardt

Bekendtgørelsen om registrering og indberetning af emballage trådte i kraft den 1. april 2024 samtidigt med, at Dansk Producentansvar (DPA) åbnede for registrering af virksomheder, der tilgængeliggør emballage eller emballerede produkter på det danske marked.

Der er nu kommet en opdateret udgave af Registerbekendtgørelsen, som har betydning for mikrovirksomheder. Den trådte i kraft den 20. maj 2024 og ophævede derved den tidligere bekendtgørelse.

Vi har samlet de vigtigste opdateringer og gode råd til dig her.

Mikrovirksomheder og producentansvaret for emballage

I Registerbekendtgørelsen defineres en mikrovirksomhed som havende:

  • Under 10 personer beskæftiget (og)
  • en omsætning på under 15 mio. kr. pr. år.

Hvis du er en mikrovirksomhed og får fremstillet emballage af en dansk leverandør, er du ikke producentansvarlig for denne emballage. Heller ikke selvom emballagen bliver markedsført under dit eget varemærke.

Det gælder både salgs-, multipak- og transportemballage såvel som service- og genbrugsemballage.

I disse tilfælde tilfalder producentansvaret den danske emballagefabrikant.

Regler ved import af emballage

Hvis du som mikrovirksomheden derimod importerer emballage fra udlandet, uanset om emballagefabrikanten er etableret i eller udenfor EU, vil du som importør få producentansvaret for den emballage, som du, som den første, tilgængeliggør på det danske marked.

Miljøstyrelsen har lavet dette visuelle eksempel på, hvornår producentansvaret tilfalder mikrovirksomheder. Find flere eksempler i deres guide.

Få hjælp til at strukturere dine emballagedata

Husk, at producentansvarlige virksomheder skal indberette deres forventede 2024 emballagemængder til DPA senest den 31. august 2024.

Du kan få hjælp til at strukturere dine emballagedata ved at bruge emballageberegningsværktøjet, som er en del af vores gratis startkit.

Hent et gratis startkit

Du kan desuden finde nyttig information og links til lovgivningen bag producentansvaret for emballage på vores dedikerede side om emnet.

Læs mere om producentansvaret

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt