The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

OBS! GS1 Denmark indfører nye priser og medlemsbetingelser, som bliver gældende fra 1. januar 2024. Læs mere her

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Udvidet producentansvar for emballage

Ca. 41.000 danske virksomheder forventes at blive omfattet af det udvidede producentansvar for emballage. Er du iblandt dem?

I august 2022 vedtog et bredt flertal i Folketinget, at alle virksomheder, der sætter emballerede produkter på det danske marked, selv er ansvarlige for indsamlingen og genanvendelsen af deres emballageaffald. Det skal reducere mængden af emballage, sikre en effektiv indsamling og håndtering af affald samt motivere producenterne til bedre design af emballage ift. genbrug og genanvendelse.

Bliv klar til kravene fra april 2024

Få information og hjælp til at komme godt fra start, så du er klar til at registrere og indberette dine produkters estimerede emballagemængder fra april 2024.

Jeg vil vide mere!

GS1 Forum 2023

Gør udvidet producentansvar for emballage til din konkurrencefordel

Torsdag den 23. november 2023

Hvad er det udvidede producentansvar?

Det udvidede producentansvar følger ‘forureneren betaler-princippet’, hvilket betyder, at producenter er ansvarlige for deres produkt/emballage, også når det bliver til affald. Producenterne skal således betale for affaldshåndteringen.

Producentansvaret rammer ifølge Miljøministeriet ca. 41.000 danske virksomheder (producenter, importører, påfyldere m.fl.).

Disse virksomheder får registreringspligt i producentregistret samt indsamlings- og behandlingspligt af emballagen. De får ligeledes indberetningspligt af den emballagemængde, som sættes på markedet i Danmark.

Det udvidede producentansvar omfatter både husholdnings- og erhvervsaffald.

Virksomhederne kan spare penge og hjælpe miljøet ved at reducere emballagemængden og bruge mere miljøvenlig emballage.

Virksomhederne har mulighed for at tilslutte sig en kollektivordning, som vil tage sig af de administrative og praktiske opgaver.

Producentansvaret træder i kraft i 2025, men allerede fra 2024 skal virksomhederne indberette deres emballagemængder hos Dansk Producentansvar (DPA).

Lovgivningen bag det udvidede producentansvar

Alle EU-lande skal jf. EU-direktiv (EU 2018/852) have indført udvidet producentansvar på emballage inden 2025 med henblik på at forebygge affaldsproduktionen og øge genanvendelsen. EU-direktivet giver plads til national implementering i landenes lovgivning, og du kan derfor opleve, at det udvidede producentansvar bliver håndteret forskelligt på tværs af EU.

EU-kommissionen har fremstillet forslag til mere harmonisering på tværs af landegrænser, samt højere grad af forbrugerinformation om materiale sammensætning og genbrugspotentiale af emballager. Dette er dog endnu ikke vedtaget.

I Danmark implementeres det udvidede producentansvar for emballage i Miljøbeskyttelsesloven og gennem en bekendtgørelse. Den indeholder de konkrete regler for det udvidede producentansvar og forventes udstedt i flere faser fra foråret 2024 til sommeren 2025.

Siden her opdateres derfor løbende.

SLETTES

Udvidet producentansvar og GS1

GS1’s standarder for datadeling gennem GDSN bidrager allerede i dag til deling af standardiseret produktstamdata såsom vægt og emballagetype.

Link til GDSN side.

GS1 formidler også standarder for forbrugerkommunikation gennem QR-koder eller stregkoder.Vil du vide mere?

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til, hvordan GS1 kan hjælpe dig med producentansvaret for emballage.

Spørgsmål til GS1Trade Sync

Vil du i gang med at bruge GS1Trade Sync til at få styr på dit emballagedata, kan du kontakte vores medlemsservice team.

Spørgsmål til GS1's arbejde

Vil du vide mere om GS1 Denmarks arbejde med det udvidede producentansvar, kan du kontakte Marie Thea Hentze.

Marie Thea Hentze
Sustainability & Business Developer
+45 32 67 38 50
Michala Manikarnika
Sustainability & Business Developer
+45 39 16 90 12
Iben Stanhardt
Sustainability & Business Developer
+45 39 16 90 04

Modtag nyt om producentansvaret i vores Update-nyhedsbrev