The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

OBS! GS1 Denmark indfører nye priser og medlemsbetingelser, som bliver gældende fra 1. januar 2024. Læs mere her

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

fmcg solutions

Nedenfor vil du kunne finde information om fmcg solutions og hvilken værdi de bidrager med til GS1s medlemmer.

Vil du vide mere om
fmcg solutions
Kontakt
Søren Ørnstrup
+45 70 20 21 04
sc@fmcgsolutions.dk​
www.fmcgsolutions.dk​​
Sektor:
Foodservice
Detail
Andet
Tags:
ERP Software
GDSN Integration
Trade Sync Integration
PIM Workflow Software

Hvilken værdi giver I vores medlemmer?

Med fmcgProducts sikres høj kvalitet i produktdata, fordi data kun tastes én gang, enten direkte i fmcgProducts eller i virksomhedens ERP-system. Alle andre systemer, fx GS1Trade Sync og CRM, arver produktdata fra fmcgProducts ved brug af de indbyggede integrationsmoduler. Når samme produktinformation kun tastes ét sted, spares der tid og fejl elimineres. fmcgProducts kan skræddersys til virksomheden, så man kun ser de felter, der er relevante. Fra virksomhedens hjemmeside kan man linke til pdf-produktblade med billeder, samt specifikke Excel-udtræk (indmeldelsesskemaer etc).

Hvilke fordele ser I ved at bruge GDSN-standarden?

GSDN er en fælles datamodel, som gør det muligt at udveksle produktdata mellem handelspartnere. Standarden sikrer, at relationer i produkthierarkiet er konsistente i hele distributionskanalen. Danske sælgere og købere af dagligvarer har besluttet at anvende GDSN-standarden, og derfor overholder fmcgProducts Danske Grossisters Datakrav, individuelle grossisters kravfelter samt EU Regulativ 1169.

Hvordan bidrager I til bedre datakvalitet?

Hver gang der indtastes manuelt, opstår der risiko for fejl. Med fmcgProducts undgår leverandørerne at indtaste produktinformationer flere gange. Når produktdata er godkendt i fmcgProducts efter GS1s valideringsregler, leveres de i en automatisk, kontrolleret proces til GS1Trade Sync. I fmcgProducts sikres det, at kun den ansvarlige medarbejder redigerer dataindholdet. Udvalgte produkter og felter kan redigeres og nemt masse-uploades, hvilket er langt hurtigere end når de sker produkt for produkt.