The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Holland stiller nye krav til leverandører af medicinsk udstyr fra 2025

20.2.2024
|
Anne Marie Lei

Leverer du medicinsk udstyr til de hollandske hospitaler? Så skal du leve op til nye datakrav og leveringsmetode fra den 1. januar 2025.

De hollandske hospitaler har besluttet, at leverandører af medicinsk udstyr skal levere informationer om udstyret via et globalt datasynkroniseringsnetværk (GDSN).

Baggrunden for de nye krav er, at leverandører af medicinsk udstyr og hospitaler i Holland er blevet enige om at standardisere og automatisere udveksling af produktinformationer for medicinsk udstyr. Det gør de for at øge datakvaliteten og lette arbejdsgange ved både dataleverandør og modtager, der ofte sender mange Excel-ark frem og tilbage.

Læs også: Hollandske hospitaler går forrest med udveksling af stamdata

Sådan skal du forholde dig til kravene

Kravene betyder, at også danske producenter og leverandører af medicinske udstyr til Holland den 1. januar 2025 skal levere standardiseret produktinformation via en global standardiseret dataudvekslingsplatform, Global Data Synchronization Network (GDSN).

Du har som producent og leverandør mulighed for at leve op til kravene ved at bruge den danske GDSN-løsning via GS1Trade Sync. Hvilken opsætning der er bedst afhænger af jeres ønsker og antallet af produkter, der skal leveres information om til de hollandske hospitaler.

GS1 Danmark vil inden kravene træder i kraft holde et webinar, hvor du kan høre mere om de hollandske krav, og hvordan du kan leve op til dem. Den konkrete dato vil blive annonceret i det kommende nyhedsbrev. Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Har du brug for hjælp til at imødekomme de hollandske krav?

GS1 Danmark kan hjælpe dig med information og med at få adgang til en GDSN-løsning, hvor du kan modtage produktinformation eller afsende produktinformation. Kontakt os på gs1tradesync@gs1.dk  eller 39278527.

Læs mere om kravene i denne PDF: Letter from NFU eller på GS1 Nederlands hjemmeside.

GS1 Nederlands holder desuden løbende webinarer på engelsk, som du kan tilmelde dig her.

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt