The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Hollandske hospitaler går forrest med udveksling af stamdata

14.12.2023
|
Camilla Hansen

Hollandske hospitaler er gået bort fra at udveksle stamdata om produkter i Excel-ark til at bruge samme standardiseret metode. Det har gjort hverdagen for både for leverandører og hospitaler nemmere samt højnet datakvaliteten og nedsat tidsforbruget i begge ender.

I Holland er leverandører af medicinsk udstyr og hospitaler nemlig gået sammen for at standardisere og automatisere udveksling af produktinformationer for medicinsk udstyr. De er blevet enige om at bruge et ensartet datasæt med 37 datafelter, og at data bliver leveret og modtaget på en global standardiseret dataudvekslingsplatform Global Data Synchronization Network (GDSN). Det sparer tid, fordi leverandørerne ikke skal bruge én metode og datasæt til modtager A og en anden metode samt et andet datasæt til modtager B. Modtageren får automatisk stillet data til rådighed, hvilket mindsker manuelt arbejde og giver en højere datakvalitet.

Læs mere på GS1 Nederlands hjemmeside

Det kan vi lære i Danmark af den hollandske model

Alle disse gode processer, der har været i Holland for at levere data på en globalt standardiseret måde, kan vi lære af i Danmark.

Når man som producent leverer data til de danske hospitaler, sker det på en ikke-standardiseret måde og ofte via Excel. Det betyder, at hvis man som producent leverer produkter til alle fem regioner, så skal man sende produktstamdata til hver enkelt region. Det er tidstungt. Og opdaterer man produktinformationen, så skal alle regionerne have information om opdateringen.

Derudover vil der også være variation på, hvilke informationer de enkelte regioner anmoder om, hvilket betyder, man kan ikke kan sende det ark, man sender til den ene region til den anden region. Går man over til at levere data via GDSN, vil man kun skulle levere et sæt data, og der vil også kun være et sted at opdatere informationen.

En global standardiseret metode til udveksling af produktstamdata vil medføre en række fordele for både danske regioner og producenter. To af de vigtigste fordele er, at det vil være tidsbesparende, og kvaliteten af data vil blive højere.

Ovenstående model viser, hvordan data flyder mellem leverandører og sundhedsvæsen via GDSN.
Tidsbesparende og omkostningsreducerende

Udveksling af et produkts stamdata kan være tidskrævende, og de krav der møder leverandørerne kan være meget forskellige alt efter, hvem de leverer deres produkt til. En automatiseret og standardiseret løsning frem for individuelle Excel-ark og PDF-filer giver derfor mange fordele for både afsender og modtager.

- Den noget tidskrævende og lidt gammeldags måde at udveksle informationer, som stadig praktiseres på mange af de danske hospitaler i dag, hæmmer udviklingen og øger arbejdspresset på hospitalerne. Der bliver brugt for meget tid på manuelle processer, som tager tid fra de mange andre vigtige opgaver, der varetages på de danske hospitaler, fortæller Anne Marie Lei, Head of Public & Healthcare i GS1 Denmark.

Involverede i projektet beskriver, at brug af datasættet gavner alle parter gennem tidsbesparelser, omkostningsreduktion og bidrager til øget patientsikkerhed, som er det ultimative mål. I sidste ende er det sådan, at jo mere tydelige og højkvalitetsdata, der er tilgængelige, jo mere effektivt kan processer køre i et sundhedsvæsen og jo mindre arbejde for leverandørerne.

- Det er rart at se, at GS1-standarder er med til at gøre en forskel i Holland, og Danmark kan virkelig lære af, hvordan Holland gør det. Vi ligner inden for mange områder jo i forvejen Holland, så det er oplagt, at vi tager ved lære af deres succes. Herunder altså at begynde at standardisere arbejdsmetoder og arbejdsgange på de danske hospitaler og i regionerne. Det er oplagt, når vi ser på, hvad et hospital kan spare af kroner og øre, og hvor meget effektiviteten og patientsikkerhedens øges, siger Anne Marie Lei.

Vil du høre mere om, hvordan du kan bruge en global standardiseret dataudvekslingsplatform (GDSN) til at modtage produktinformation eller afsende produktinformation, kan du kontakte os på gs1tradesync@gs1.dk eller 39278527.

Læs mere om den hollandske case

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt