The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Oprettelse af data til Sverige i GS1Trade Sync

Nedenfor finder du vejledning omkring dataoprettelse af varestamdata til det svenske markedet, i Sverige har man ligesom her i Danmark en datapool til lagring af varestamdata til de svenske retailere. God fornøjelse og arbejdslyst.

1. Dataoprettelse af varestamdata til det svenske marked

I Sverige har man lige som her i Danmark en datapool til lagring af varestamdata til de svenske retailere. Den svenske datapool hedder Validoo og ejes af GS1 Sweden. Til Validoo Item(datapoolen) hører ”MyValidoo”, som du skal tilmeldes. Derudover findes en måle- & veje service, kaldet Validoo Q-Lab, og det er et krav fra nogle svenske retailere, at vareprøver på de produkter, der oprettes data på, sendestil Validoo Q-Lab med henblik på kvalitetssikring.

Kontakt venligst GS1TradeSync per mail til gs1tradesync@gs1.dk eller på telefon 3927 8527, hvis du ønsker at modtage en MyValidoo-konto.

Har du spørgsmål angående tilmelding til Validoo Q-Lab, bedes du venligst kontakte GS1 Sweden på telefon+46 8 50 10 10 00 eller per mail til kundservice@gs1.se.

Alle andre spørgsmål vedrørende dataoprettelse og vedligeholdelse af data i GS1Trade Sync til det svenske marked kan stiles til GS1 Denmark på telefon 3927 8527 eller per mail til gs1tradesync@gs1.dk.

Al yderligere dokumentation kan frit downloades på GS1 Swedens hjemmeside. Her kan du blandt andet findekodelister, valideringsregler, feltbeskrivelser samt en guide, der beskriver de mange forskellige emballagetyper. Link til den generelle information:

https://gs1.se/en/guides/documentation/#guideline-1

Guide_line_GS1

Andre nyttige links:

Kodelister: http://www.gs1.se/en/our-standards/Technical-documentation/code-lists/

Feltoversigt med beskrivelser:

https://gs1.se/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/trade-item-information-guideline_3.1.14-1.0.pdf

2. Om dette dokument

Hensigten med dette dokumenter at forklare, hvordan data oprettes korrekt til det svenske marked. Der tages udgangspunkt i et fødevareprodukt med henblik på beskrivelse af, hvordan relevante ernæringsmæssige oplysninger skal angives ud over de data, som er obligatoriske at angive uanset varetype.

3. Oprettelse af basisenheden

I det følgende beskrives, hvordan basisenheden oprettes. Basisenheden kan meget ofte sidestilles med den enhed, der sælges til slutforbrugeren i supermarkedet – i dokumentet her benævnt forbrugerenheden.

GS1Trade Sync_nyt_produkt

Når du er logget ind, klikker du på knappen<Nyt Produkt>…

GS1Trade Sync_grundlæggende data

I næste skærmbillede ’Grundlæggende data’ udfyldes felterne GTIN, Beskrivelse af enhed, Landekode for Target Market samt Privat eller public?. I sidstnævnte felt vælges først <Privat>, hvorefter feltet Datamodtager udfyldes med GLN-nummer på den virksomhed, der skal have adgang til at se/modtage data. Der skal som minimum angives én datamodtager. Senere i forløbet bliver det muligt at angive flere datamodtagere. Data kan naturligvis også sendes ”public”.

Når felterne er udfyldt som oven for vist, klikkes der på knappen <Næste>…

Herefter skal der vælges en Produktkategori(GPC)… Klik i feltet under feltnavnet.

GS1Trade Sync_Global produkt kode (GPC)

Skriv på dansk en søgetekst der passer på produktet, der skal oprettes data på… Tryk derefter på knappen <Søg>…

GS1Trade Sync_Global produkt kode_under kategori

Vælg den ønskede GPC Brick kode. Ovenfor er valgt ”Mælk (kølevare)”. Tryk på <Gem>.

GS1Trade Sync_yderligere data_kode

Gå videre ved klik på knappen <Næste>.

3.1 Brug knappen<Tjekliste>

GS1Trade Sync_basisoplysninger

Som det ses i oven for viste skærmbillede, har man fejllisten til højre. Under hver fejlbeskrivelse er der en knap, som vil føre dig direkte til det felt, som mangler at blive udfyldt. Det kan være en idé at udfylde alle felter ved hjælp af dette fejlfindingsværktøj.

 I resten af guiden vil hvert relevant skærmbillede og felt til Sverige blive beskrevet. Vi starter med skærmbilledet ’Basis oplysninger’.

3.2 Skærmbilledet ’Basisoplysninger’

Det næste skærmbillede, man kommer til, er ’Basisoplysninger’, som skal udfyldes på følgende måde.

GS1Trade sync tjekliste

3.3 Skærmbilledet’Target markets og handelspartnere’

I dette skærmbillede kan flere datamodtagere (kunder) tilføjes.

GS1Trade Sync_Target markets og datamodtagere

Hvis flere datamodtagere (kunder) skal tilføjes, klikkes på knappen <Tilføj ny version>…

GS1Trade Sync_Target markets og datamodtagere_ICA_sverige

Skriv eksempelvis en del af et virksomhedsnavn i feltet Datamodtager og vælg den ønskede datamodtager i den liste der fremkommer…

GS1Trade Sync_Target markets og datamodtagere_ICA_sverige_privat

Klik på <Næste>…

GS1Trade Sync_yderligere data_sverige

Vælg ”Nyt produkt med data kopieret fra” og derpå fra hvilken datamodtager, data skal kopieres. Tryk til sidst på <Gem>. Denne procedure skal gentages for hver datamodtager (handelspartner), der skal sættes på.

3.4 Skærmbilledet ’Afgifter’

I det følgende beskrives, hvordan moms angives til det svenske marked.

GS1Trade Sync_afgifter
GS1Trade Sync_feltnavn

3.5 Skærmbilledet ’Allergeninformation’

Hvis produktet indeholder allergener, skal nedenstående felter udfyldes. Der kan listes et ubegrænset antal allergener.

GS1Trade Sync_allergeninformation

GS1Trade Sync_feltnavn_allergentype

3.6 Databærere og identifikation

I skærmbilledet ’Databærere og identifikation’ skal typen af stregkodesymbol, som varen er mærket med, angives.

GS1Trade Sync_Data bære og identifikation

Da GTIN på forbrugerenheden er 13-cifret, skal felterne udfyldes som vist foroven.

Hvad feltet Databærerfamilie: Typekode må udfyldes med til Sverige fremgår af denne kodeliste: T0187.  

3.7 Skærmbilledet ’Dimensioner’

I skærmbilledet ’Dimensioner’ skal alle felter i nedenstående skema angives. Sørg for at anvende GRAM som måleenhed for netto- og bruttovægt. Sørg venligst for at vælge millimeter som måleenhed i felterne Dybde, Bredde og Højde.

GS1Trade_Sync_Feltnavn_bredde

3.8 Skærmbilledet ’Emballageinformation’

I dette skærmbillede angives detaljer om emballagetypen, forbrugerenheden er pakket

GS1Trade Sync_Emballageinformation
GS1Trade Sync_Emballagetype

3.9 Skærmbilledet ’Ernæringsinformation’

I skærmbilledet ’Ernæringsinformation’ skal angives det deklarerede ernæringsmæssige indhold, som fremgår af forbrugerenhedens etiket. I skærmbilledet herunder er vist, hvordan ernæringsinformationen angives. Hvis flere skal angives end de 7 obligatoriske, kan de tilføjes ved tryk på knap med 3 prikker og derefter<+Tilføj ny gruppe>.

GS1Trade Sync_Ernæringsoverskrift
GS1Trade_Sync_Feltnavn_Ernærings

3.10 Skærmbilledet ’Holdbarhedsoplysninger’

Holdbarheds oplysningerne angives som vist herunder. I feltet Minimumholdbarhed fra ankomst [Dage] angives, det antal lagerdage, der garanteres som minimum, når varen leveres til kunden. I feltet Minimum holdbarhed fra produktion [Dage] angives den totale holdbarhed i dage fra færdigproduktion/pakning.

Holdbarhedsoplysninger

3.11 Skærmbilledet ’Leverings- og indkøbsinformation’

Det eneste felt, der skal udfyldes i neden for viste skærmbillede, er Varen disponibel fra: dato. I feltet angives, fra hvornår detail kunden kan købe/bestille produktet.

 

Leverings- og indkøbsinformation

3.12 Mad og drikkevarer: Ingredienser

Fødevarens ingrediensliste skal angives på svensk og med svensk sprogkode, som vist herunder. Startteksten med ”Ingredienser:”. Husk at angive allergener med STORE bogstaver.

GS1Trade Sync_Mad og drikkevare

3.13 Skærmbilledet ’Mængdevariabelt produkt’

I skærmbilledet vist herunder skal angives, om produktet er mængdevariabelt eller ej. Svares der ’ja’, skal feltet ’Variabel vægt: Afvigelsesprocent’ udfyldes med en procentfor, hvor meget nettoindholdet/nettovægten kan variere i vægt.

GS1Trade Sync_mængdevariabelt

3.14 Skærmbilledet ’Mærkning: Dato og emballage’

Feltet Er emballagen markeret returnerbar? Udfyldes med ”Nej” med mindre, der er pantmærke på emballagen. Herefter udfyldes feltet Dato påtrykt emballage: Formatnavn med, hvordan holdbarhedsdatoener udtrykt på emballagen. I feltet Datomærkning på produkt vælges, om holdbarhedsdatoen er ”Bedst før” eller ”Sidste anvendelse”. I feltet Emballagelabel: Miljø- og emballagemærkning skal angives, hvilken miljømærkning og lignende, der er påtrykt emballagen. Det kan være nødvendigt at tilføje flere mærkningskoder – eksempelvis ’Nøglehulsmærket’, ’EU's økologilabel’, etc. Tilføjelse af flere mærker sker ved at trykke på knappen <Tilføj en anden gruppe +>.

GS1Trade Sync_Mærkning dato og emballage

3.15 Skærmbilledet ’Oprindelse- og toldoplysninger’

I dette skærmbillede angives oprindelseslandet på produktet.

Produktoprendelse_G1Trade Sync

3.16 Skærmbilledet ’Produktbeskrivelse’

I dette skærmbillede findes felterne Varens navn, Funktionelt navn og Varemærke. Det er vigtigt, at man overholder de svenske regler for udfyldelse af disse felter. Reglerne bliver specificeret i tabellen under billederne.

3.17 Skærmbilledet ’Produktstørrelse’

I feltet Beskrivelse af indhold skrives værdien af det deklarerede netto indhold i varen. Bemærk venligst, at sprogkoden skal være ”Svensk”.

GS1Trade Sync_produkt størrelse

3.18 Skærmbilledet ’Salgsinformation’

I tabellen herunder ses det, hvilke felter og hvordan de skal udfyldes.

3.19 Skærmbilledet ’Temperaturinformation’

Angiv minimum- og maksimum temperaturer samt Temperatur: Typekode.

GS1Trade Sync_Temperaturinformation

4. Oprettelse af emballageenheden (CASE)

Som det ses nedenfor, er der stadig fejl på basisenheden. Disse fejl vedrørende manglende faktureringsenhed og bestillingsenhed vil forsvinde, når der på enten emballageenheden eller pallen er valgt ”ja” til disse to felter. På basisenheden kan man altså ignorere disse to fejl.

Basisoplysninger_Trade Sync

Efter oprettelsen af basisenheden/forbrugerenheden skal emballageenheden (rent kolli) oprettes. Denne enhed er både bestillingsenhed, faktureringsenhed og forsendelsesenhed.

Bemærk venligst, at man IKKE på dette niveau angiver palleoplysninger, idet der efterfølgende oprettes en palle med eget GTIN. Se side 34 - Oprettelse af den GTIN-mærkede palle

Tryk nu på knappen <Opret næste pakkeniveau> for oprettelse af emballageenheden.

Grundlæggendeoplysninger_Trade Sync

I skærmbilledet ’Grundlæggende data’ skal man udfylde GTIN på emballageenheden i feltet GTIN og, at der er tale om en emballageenhed(rent kolli) i feltet Beskrivelse af enhed. Felterne Landekode for Target Market, Privat eller public? og Datamodtager er udfyldt medoplysningerne angivet på basisenheden. Tryk på <Næste>.

4.1 Skærmbilledet ’Yderligere data’

GPC kategorikode_GS1Trade Sync

I oven for viste skærmbillede skal feltet Antal af det pågældende produkt indeholdt i denne enhed udfyldes med antallet af forbrugerenheder pakket i emballageenheden. Oven for er anført, at der er 6 liter mælk i emballageenheden. Tryk derefter på <Næste>.

Bekræftelse_GS1Trade Sync

Tryk <Opret produkt>…

4.2 Knappen <Hierarki>

Forbrugerenhed_GS1Trade Sync

Ved tryk på knappen <Hierarki> ses en grafisk fremstilling af pakkehierarkiet. Man kan navigere mellem enhederne i pakkehierarkiet ved at trykke på enten Emballageenhed eller Basisenhed. Den lyseblå farveindikerer, at du i øjeblikket er på emballageenheden.

4.3 Skærmbilledet ’Basisoplysninger’

I skærmbilledet ’Basisoplysninger’ udfyldes felterne som vist herunder.

Forbrugerenhed_GS1Trade Sync_feltnavn

Gem data og tryk gerne på knappen <Tjekliste>nederst til højre i skærmbilledet…

4.4 Tjeklisten

’Tjeklisten’ kommer til syne i højre side af skærmbilledet.

GS1Trade Sync_Fejl

Man kan med fordel klikke på knapperne under de enkelte fejlmeddelelser, eksempelvis på <Dybde>. Gør man det, bliver man dirigeret direkte hen tilfeltet Dybde i skærmbilledet ’Dimensioner’, hvor dybden således kan udfyldes. Se side 30 - Skærmbilledet ’Dimensioner’. I denne guide vil alle relevante skærmbilleder for de forskellige hierarkienheder blive beskrevet.

4.5 Skærmbilledet ’Databærere og identifikation’

Databærere og identifiatktion_GS1Trade Sync

4.6 Skærmbilledet ’Dimensioner’

I skærmbilledet ’Dimensioner’ angives mål og vægt på emballageenheden. Husk at højde, dybde og bredde angives i millimeter, mens brutto- og nettovægt skal angives i gram.

GS1Trade Sync_Dimenstioner
GS1Trade Sync_Dimenstioner_Felter

4.7 Skærmbilledet ’Emballageinformation’

I dette skærmbillede skal man på emballageenheden (kollienheden) vælge, hvilken emballagetypekollienheden er (kasse, karton, æske, bakke, etc.). Derudover skal der angives information om emballage materiale og vægten heraf.

GS1Tade Sync_ Emballagetype
GS1Trade Sync_Emballageinformation_Emballagetype_felt

Link til T0137 liste

Link til T1188 liste

4.8 Skærmbilledet ’Håndtering’

I dette skærmbillede skal man på alle forsendelsesenheder angive Stablingsfaktor og Stablingsfaktor: Typekode.

Stablingsinforamtion_GS1Trade Sync

4.9 Skærmbilledet ’Leverings- og indkøbsinformation’

Feltet Varen disponibel fra: dato udfyldes med den dato, hvorfra kunde kan begynde at bestille produktet. Denne dato skal være lig med eller senere end basisenhedens dato.

GS1Trade Sync_leverins- og indkøbsinforamtioner

4.10 Skærmbilledet ’Mærkning: Dato og emballage’

Feltet Er emballagen markeret returnerbar? udfyldes med ”Nej” med mindre, der er pantmærke på emballagen. Herefter udfyldes feltet Dato påtrykt emballage: Formatnavn med, hvordan holdbarhedsdatoener udtrykt på emballagen. I feltet Datomærkning på produkt vælges, om holdbarhedsdatoen er ”Bedst før” eller ”Sidste anvendelse”.

5. Oprettelse af den GTIN-mærkede palle

I Sverige stilles der krav om, at ethvert pakkehierarki, der oprettes data på til dagligvarehandlen, er udstyret med en palle, der er mærket med sit eget 14-cifrede GTIN. Det er på dette niveau i hierarkiet, at palleoplysningerne angives – og kun på det niveau.

GS1Trade Sync_Mærkning dato og emballage_opret pakkeniveua

Sørg for at stå på emballageenheden i hierarkiet, og tryk derefter på knappen <Opret næste pakkeniveau>…

5.1 Skærmbilledet ’Grundlæggende data’

Udfyld nedenstående skærmbillede med GTIN på pallen samt vælg Palle i feltet Beskrivelse af enhed.

Tryk på <Næste>…

5.2 Skærmbilledet ’Yderligere data’

I dette skærmbillede angives, hvor mange emballageenheder (kolli), der er pakket på pallen i det felt, som hedder Antal af det pågældende produkt indeholdt i denne enhed.

GPC kategorikode, GS1 Denmark

Tryk derefter på <Næste>…

5.3 Skærmbilledet ’Bekræftelse’

Tryk nu på knappen <Opret produkt>…

5.3 GTIN, GS1 Denmark

5.4 Skærmbilledet ’Basisoplysninger’

Skærmbilledet ’Basisoplysninger’, GS1 Denmark

Felterne vist i ovenstående skærmbillede udfyldes. Bemærk venligst, at der ikke skal angives leverandørs interne varenummer, hvis pallen ikke er bestillingsenhed. Hvis der skal angives et internt varenummer i feltet ”3060 Yderligere produktidentifikation eller kode”, må dette ikke være det samme som på andre enheder i pakkehierarkiet. Tilføj eventuelt P for palle.

5.5 Skærmbilledet ’Databærere og identifikation’

Skærmbilledet ’Databærere og identifikation’, GS1 Denmark

5.6 Skærmbilledet ’Dimensioner’

Gem data og gå videre til næste skærmbillede.

Skærmbilledet ’Dimensioner’, GS1 Denmark

5.7 Skærmbilledet ’Emballageinformation’

Skærmbilledet ’Emballageinformation’, GS1 Denmark

Link til T0137 liste

Link til T2244 liste

5.8 Skærmbilledet ’Håndtering’

5.8 Skærmbilledet ’Håndtering’, GS1 Denmark

5.9 Skærmbilledet ’Leverings- og indkøbsinformation’

I feltet Varen disponibel fra: dato anføres, fra hvornår kunden kan bestille produktet/enheden. Dette tidspunkt må ikke være tidligere end datoen på emballageenheden eller basisenheden.

Skærmbilledet ’Leverings- og indkøbsinformation’, GS1 Denmark

5.10  Skærmbilledet ’Palleopbygning’

Skærmbilledet ’Palleopbygning’, GS1 Denmark

6. Publicering af data

Tryk nu på knappen <Oversigt over publicering>…

Palleopbygning, GS1 Denmark

Tryk igen på knappen <Publicer>…

Palleopbygning slide 2, GS1 Denmark

7. Status på publicerede data til Sverige

I skærmbilledet ’Beskeder’ på forsiden kan man se en status over de data, man har sendt til det svenske og andre markeder.

Status på publicerede data til Sverie, GS1 Denmark

Som det ses oven for er data nu accepteret. Der kan gå fra 20 minutter optil flere timer før, der kommer svar retur fra den eller de kunder, som har abonneret på data fra leverandøren. På et tidspunkt ændres status i kolonnen ’Status’ til enten:

·       Modtaget

·       Rettelser krævet

7. Status på publicerede data til Sverie - 2

Står der ”Rettelser krævet” vil man kunne se en oversigt over de fejl, som skal rettes, før data vil blive accepteret. Ret disse fejl og publicer data igen.

7.1 Excel-ark med oversigt over svenske felter

GS1 Denmark har udarbejdet et særligt Excel-ark indeholdende oversigt over alle felter, som kan/skal udfyldes til det svenske marked. I samme Excel-ark er der kodelister, der viser præcis hvilke koder, som svenskerne accepterer i de forskellige felter.

Excel-arket indeholder en såkaldt mapning fra svenske feltnavne til feltnavnene i GS1Trade Sync. Ved hjælp af Excel-arket vil man således kunne se, hvor i Trade Sync, de ”svenske” felter findes.

Kontakt GS1Trade Sync for rekvirering af Excel-arket. Telefon +4539278527. E-Mail: gs1tradesync@gs1.dk.

Læs vejledning her

arrow-right-circle
Download vejledning

Har du stadig brug for hjælp? Så tag fat i GS1 Denmarks support team. Vi står altid klar til at hjælpe.

Brug for hjælp?
+45 39 27 85 27
info@gs1.dk

Oprettelse af data til Sverige i GS1Trade Sync

Indholdsfortegnelse

Nyeste vejledninger

|
6
 min
Vejledning til UDI og Basic UDI-DI
Overblik over hvordan du danner UDI og Basic UDI-DI.
This is some text inside of a div block.
|
5
 min
Brugervejledning til transport- og pakkelabels
Få styr på, hvilke krav der er til dine transport- og pakkelabels.
This is some text inside of a div block.
|
120
 min
Oprettelse af data til Sverige i GS1Trade Sync
Samhandel med Sverige kræver nogle andre produktkoder.
This is some text inside of a div block.