The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Brugervejledning til transport- og pakkelabels

Denne vejledning kan fungere som tjekliste, når du opbygger og printer jeres transport- og pakkelabels.

Forord

Transportbranchen i Danmark har sammen med GS1 samarbejdet i en lang årrække om at benytte de standarder, som EU kommissionen (CEN) har udstukket for mærkning af forsendelser.

I takt med at afsendere og modtagere i dag er mere og mere afhængige af Track & Trace, er det vigtigt, at forsendelsens ID er unik og kan trackes fra start til slut.

Samarbejdet mellem fragtmænd og distributionscentre nationalt som internationalt er derfor blevet mere afhængig af, at de kan scanne alle transport- og pakkelabels, så de ikke skal om registrere forsendelser og dermed undvære Track & Trace.

Selv ved landegrænsen er unikke scan bare transport- og pakkelabels vigtige, da det reducerer behandlingstiden, hvis der er benyttet samme standard.

Hvis man beslutter at anvende sit eget transport- eller pakkelabelsystem, skal man være opmærksom på, at der kan være flere ulemper end ovenstående punkter. Specielt i detailhandlen er der krav om, at man benytter standardmærkning af produkter og forsendelser, da de benytter det unikke id i deres automatiserede varemodtagelser og på lagre.

OBS: Der kan påregnes store økonomiske konsekvenser, hvis man ikke leverer produkter med korrekt mærkning.

Hvad skal mærkes med en transport- eller pakkelabel?

Alle individuelle forsendelsesenheder skal mærkes med enten en transportlabel eller en pakkelabel, hvad enten der er tale om et kolli, der sendes alene som en pakke, en palle, eller en hel forsendelse, f.eks. et helt vognlæs.

Forsendelser til erhverv skal ofte have en GS1-128 pallelabel indeholdende informationer om de varer, forsendelsen består af (dette bliver ikke gennemgået i denne vejledning).

Hvis pallen er mærket med en pallelabel med produktinformation, behøver man ikke gentage disse informationer på transportlabelen. Så er det nok at oplyse om afsender og modtager samt oplyse det samme SSCC-nummer, som er angivet på pallelabelen.

Forsendelser til private (typisk pakker) skal have en pakkelabelindeholdende modtager- og afsender oplysninger samt et unikt pakke-ID som f.eks. en SSCC-nummer.

Det er altid afsender, der printer og påsætter transport- eller pakkelabelen på forsendelsen. Labelen kan komme i en fil fra transportfirmaet, hvor man har booket afhentning, eller transportfirmaet kan medbringe labelen ved afhentning og påsætte den forsendelsen. Det er dog altid afsender, der har ansvaret for at forsendelsen er mærket korrekt.

Krav til transportlabel

Afsender og modtager, navn og adresse i tekst samt unikt SSCC-nummer til automatisk datafangst (stregkodesymbol GS1-128), hvis forsendelsen ikke allerede er mærket med et sådant.

Valgfri muligheder: Kontaktperson, telefonnummer, afleverings instruktioner, vægt i tekst, artikelnummer, antal, produktionsdato, batchnummer eller lignende til automatisk datafangst (stregkode).

Bemærk: Her er ikke nødvendigvis tale om en GS1-128 Pallelabel, da der ikke er information om modtager på en pallelabel.

Krav til pakkelabel (Harmoniseret med SSCC)

Krav: Navn og adresse i tekst på afsender og modtager, samt unikt SSCC-nummer til automatisk datafangst (Stregkodesymbol GS1-128).

Valgfri muligheder: Kontaktperson, telefonnummer, afleveringsinstruktioner, vægt i tekst, oplysninger som fx postnummer og ordrenummer til automatisk datafangst (Stregkodesymbol GS1-128).

Bemærk: Her er ikke nødvendigvis tale om en GS1-128 Pallelabel, da der ikke er information om modtager på en pallelabel.

Forskellen på produktlabel og transport- og pakkelabel

En produktlabel indeholder oplysninger om produktet, f.eks. stregkode/artikelnummer, batchnummer eller holdbarhedsdato - alt sammenudtrykt til automatisk datafangst (Stregkodesymbol GS1-128).

En transport- eller pakkelabel indeholder informationer om afsender og modtager samt mindst et unikt forsendelsesnummer (SSCC-nummer) og evt. andre transportinstruktioner.

Hvad er et SSCC-nummer, og hvordan får jeg det lavet?

SSCC står for Serial Shipping Container Code og er et unikt forsendelsesnummer for en enhed.

For at afsender, modtager og en eller flere transportører skal havemulighed for at identificere og hente relevant information i databaser om den specifikke forsendelse, er det vigtigt, at der ikke sker fejl i mærkningen. Forsendelses-ID’et (SSCC) skal være entydigt og kun tildelt lige præcis denne forsendelse, som labelen er placeret på.

OBS: For at kunne lave SSCC-numre skal man abonnere på et virksomhedspræfix, enten et 7-cifret eller et 11-cifret. Dette gør man hos GS1 Denmark, hvis man ikke allerede har et.

Struktur for SSCC-nummer

SSCC-nummeret består af 18 cifre.

Det første ciffer bestemmer afsender selv (fra 0-9).

De næste cifre er Virksomhedspræfixet (enten 7 eller 11 cifre).

De næste 9 cifre (hvis man har et 7-cifret præfix) eller de næste 5 cifre (hvis man har et 11 cifret præfix) er løbenummeret.

Det 18. og sidste ciffer er et kontrolciffer.

Beregn dit kontrolciffer

OBS: Det er vigtigt, I holder styr på, hvilke numre I har brugt, så flere forsendelser ikke får det samme SSCC-nummer.

Eksempel på opbygningen af en stregkode med 7 cifre.

Eksempel på opbygningen af en stregkode med 11 cifre.

Brug af EDI med transport- og pakkelabelnumre

Udover at SSCC-nummeret giver et unikt nummer til Track & Trace, så er der også den fordel, at man i sine EDI-fakturaer og følgesedler kan angive, hvilket SSCC-nummer forsendelsen har. På den måde får modtager information om produkterne, før de ankommer, hvilket er en fordel i varemodtagelsen.

Oplysningerne kan også hjælpe ved forsendelser, der skal krydse landegrænser. Her kan told oplysninger sendes på forhånd, og på den måde kan toldbehandlingen gå hurtigere.


Eksempler på layout med forklaringer

Eksempel på transportlabel

GS1 transport- og pakkelabel_Eksempel_Fra_from

1. Informationer om afsenders navn, adresse, by og land og evt. firmalogo skal udfyldes.

2. Information om modtagers navn, adresse, by og land skal udfyldes.

3. Transportinstruktioner i felt nr. 3 er valgfrie at udfylde, men her kan man fx oplyse vægt og mål, kontaktperson og om der er særlige tilkørselsforhold.

OBS: Alle oplysninger i ovennævnte 3 felter er alt sammentekst.

4. I felt 4 vises stregkodesymbolet (GS1-128) indeholdende SSCC-nummer.

OBS: SSCC-symbolet skal altid stå nederst i blokken, så hvis man angiver flere informationer i GS1-128-symbolet, fx land og postnummer, så skaldisse stå oven over SSCC-nummeret.

Eksempel på indhold i felt 4

Her er brugt AI 403 (rute id) + AI 421 (Iso landekode + postnr.) + AI 00 SSCC-nummer.

Informationerne som fx rute, land og postnummer bør også angives i felt 3 Transportinstruktioner, så fragtmanden, i tilfælde af at stregkoden bliver ødelagt, stadig kan læse informationerne.

GS1 transport- og pakkelabel_stegkode

Hvilke Applikation Identifiers (AI’er) kan benyttes?

De mest benyttede AI’er er

401 = Forsendelsesnummer 403 = Rute ID.

410 = Leveres til modtagers lokationsnummer (GLN).

420 = Leveres til indenlandsk postnummer (format n3 + an..20).

421 = Landekode (ISO) + Postnummer (format n3 + n3 +x..9).

Se den fulde liste over Application Identifiers

Eksempel på harmoniseret pakkelabel

Nedenstående eksempel er EU-kommissionens forslag til, hvordan en harmoniseret pakkelabel bør se ud fremover ved handel indenfor Europas grænser. Der er lagt en digital strategi ”Digital Single Market”, som skal gøre det smidigere specielt for e-handlen at handle over landegrænser (Cross boarder).

Ligesom transportlabelen indeholder denne label et afsender- og modtager felt til information om navn og adresse i tekstform.

OBS:
Dette er obligatorisk at udfylde.

Over adressefelterne er der gjort plads til fragt-/postfirmaets navn og logo.

Efter modtagerfeltet er der et felt til transportinstruktioner. Her kan man både angive tekst, men også andre symboler som fx GS1 Datamatrix eller QR-kode. Disse todimensionelle symboler fylder ikkeret meget, men kan indeholde mange data. Desuden skal der meget til, før symbolerne ikke kan scannes. Det er valg frit at udfylde noget i feltet.

I næst nederste felt er der plads til egne symboler, fx har UPU (postunionen) deres eget fragtbrevsnummer-ID. Det kan de sætte ind her. Man kan også som i forrige eksempel sætte symbol ind med rute, landekode og postnummer her. Det er valgfrit at udfylde feltet.

I nederste felt angives SSCC-symbolet.

OBS: Dette er krævet at udfylde.

Nedenfor kan du se et eksempel på harmoniseret pakkelabel uden ekstra symboler:

Tekniske specifikationer

1. Symbolet indeholdende SSCC-nummeret skal være et GS1-128 symbol ifølge BS ISO/IEC15420:2009.

2. Symbolets højde skal være 32 mm højt for at kunne sikre læsbarhed op til 90 cm fra labelen.

3. Det smalleste modul (X) bør ligge i intervallet mellem 0,50 til 0,84 mm.

4. Der skal være lyszone før førstestreg og efter sidste streg i symbolet. Lyszonen skal være mindst 10 gange X-modulets bredde for at sikre optimal scanning.

5. Stregkoden bør orienteres stående (som stakit).

6. Dataindholdet i stregkodesymbolet bør altid stå i klar tekst umiddelbart under symbolet, så man kan taste værdien manuelt ind, hvis symbolet ikke er scanbart.

Kvalitetskrav

1. Stregkodekvaliteten skal minimum opnå karakteren C ifølge ISO/IEC 15416:2016. Vær opmærksom på, at den også skal kunne scannes, selvom labelen undervejs har været blevet læsset af og på, udsat for vejr og vind, sol og fugt.

2. Tjek, at printet er tydeligt – måske er printeren ved at løbe tør for toner!

3. Labelkvaliteten skal kunne tåle slitage, som den typisk vil blive udsat for undervejs fra afsender til modtager. Vælg et materiale, der tager hensyn til label/papirtykkelse, så man undgår fejl ved scanning på grund af bagvedliggende materiale.

OBS:
Labelen bør ikke ændre karakterved lys, varme/frost og fugt.

4. Labelbredden anbefales at være 105 mm og 148 mm. Den sidste bør anvendes, når der er behov for stor mængde information på labelen.

5. Labellængden kan variere alt efter, hvor meget data man har i, men bør ikke være længere end hhv. 200 og 250 mm.

Labelen placeres, så der er minimum 50 mm luft ud til en lodret kant. På den måde sikrer man, at labelen ikke så nemt går i stykker undervejs. Labels til paller bør placeres på siden af pallen, således at den nederste stregkode er mellem 400 og 800 mm fra gulvet (ikke på toppen). For kolli/pakker skal labelen placeres på den største flade, som vil fungere som top på kolli/pakken.

Referencer til europæiske standarder

Den fælles europæiske standardisering er administreret af CEN (Comité Européen de Normalisation).

De to labels, vi beskriver i denne vejledning, følger nedenstående krav:

EN 1573:2015 = Multi Industry Transport Label.

BS ISO/IEC15420:2009 = EAN/UPC stregkode specifikationer.

ISO/IEC15416:2016 = Test specifikationer for stregkoder.

TS 17073 = Teknisk specifikation for Harmoniseret pakkelabel.

Find mere information hos GS1-organisationen

Har du stadig brug for hjælp?

Så tag fat i GS1 Denmarks medlemsservice. Vi står altid klar til at hjælpe.

Kontakt os

Læs vejledning her

arrow-right-circle
Download vejledning

Har du stadig brug for hjælp? Så tag fat i GS1 Denmarks support team. Vi står altid klar til at hjælpe.

Brug for hjælp?
+45 39 27 85 27
info@gs1.dk

Brugervejledning til transport- og pakkelabels

Indholdsfortegnelse

Nyeste vejledninger

|
 min
Produktstatus – Hvad betyder det for dit produkt?
This is some text inside of a div block.
|
5
 min
Logistiklabels i sundhedssektoren
Korrekt mærkning af labels på medicin og udstyr i sundhedssektoren.
This is some text inside of a div block.
|
10 min
 min
GDSN - Guideline for beauty
Med denne vejledning hjælper vi dig godt i gang med at dele data om dine beauty produkter via GS1Trade Sync.
This is some text inside of a div block.