The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

OBS! GS1 Denmark indfører nye priser og medlemsbetingelser, som bliver gældende fra 1. januar 2024. Læs mere her

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

TrueCommerce

TrueCommerce B2Bi er Nordens førende inden for B2B-integration og EDI. Vores kernekompetence er digitalisering af store virksomheder og organisationers udveksling af forretningsdokumenter med samhandelspartnere. Vi formidler i dag hovedparten af alle transaktioner hos over 75 % af selskaberne i C20.

Vil du vide mere om
TrueCommerce
Kontakt
Flemming T. Christensen
+45 40 13 13 86
Flemming.christensen@true­commerce.com
www.TrueCommerce.dk​
Sektor:
Endnu ikke kategoriseret
Tags:
GDSN Integration
PIM Workflow Software
Trade Sync Integration
EDI Integration

Hvilken værdi giver I vores medlemmer?

TrueCommerce bistår gerne med assistance til konvertering af elektroniske dokumenter til GDSN-formatet, ligesom vi kan hjælpe med at aflevere data til GS1Trade Sync. Da datagrundlaget fra leverandørerne varierer meget, og der er stor forskel på de udlæsningsmuligheder, de enkelte leverandører har til rådighed, vil vores løsningsmuligheder også variere. For leverandørerne vil det være et godt udgangspunkt at gennemgå GS1Trade Sync's vejledning til EU Regulativ 1169-relevante data – og herefter at kontakte TrueCommerce B2Bi for en snak om mulighederne for snarest at opfylde kravene. TrueCommerce B2Bi tager gerne en uforpligtende dialog med leverandører, der ønsker at indmelde data til GS1Trade Sync – enten for at opfylde kravene i EU Regulativ 1169 eller for at efterkomme ønsker fra grossister og detailhandel.

Hvilke fordele ser I ved at bruge GDSN-standarden?

Fordelen ved at bruge en standard er, at der er fastsat et regelsæt, der er veldefineret og beskrevet. Det gør det nemmere og mere økonomisk for virksomheder at benytte GDSN-standarden. GDSN er et internetbaseret netværk af flere datapools, der kan "snakke" sammen. Ved hjælp af denne standard kan virksomheder udveksle standardiserede og synkroniserede produktdata med handelspartnere.

Hvordan bidrager I til bedre datakvalitet

TrueCommerces integration til GS1Trade Sync sikrer en stor datakvalitet, da alle data, der modtages af TrueCommerce, bliver direkte valideret op mod de krav, der er til data, inden de sendes til GS1Trade Sync.