The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

GS1 Denmark udlåner Healthcare Specialist til vaccineprogram

3.11.2020
|
Camilla Aabye Hansen, Healthcare Specialist hos GS1 Denmark
No items found.

Verdenshistoriens største vaccinationsprojekt er startet, og Regionernes Sygehusapoteker står med et stort vaccinationsarbejde, hvor opgaverne på daglig basis ændrer sig i en ressourcekrævende proces, og det derfor har været nødvendigt at allokere ressourcer fra den daglige drift. Min arbejdsplads, GS1 Denmark, har valgt at udlåne mig til Region Hovedstadens Sygehusapotek, for at tage del i den enorme opgave, der ligger i månederne som kommer. Et udlån, som på mange måder sætter mit arbejdsliv i perspektiv.

Fra hjemmearbejdsplads til hvid kittel
Efter COVID-19 har hverdagen ændret sig, og for mange er arbejdslivet også blevet et andet. Med en baggrund som sygeplejerske må jeg tilstå, at denne tid er ekstra speciel. Der er brug for, at sundhedspersonale er omstillingsparat og klar til at give sig i kast med opgaver, som ikke nødvendigvis er en del af deres normale opgaver. Nu hvor COVID-19 vaccinerne er kommet til Danmark, og Regionerne står med det store arbejde at få vaccineret store dele af den danske befolkning, har min hverdag også ændret sig radikalt.  

I stedet for at rådgive om patientsikkerhed ved brugen af GS1-standarden, er jeg nu ude på sygehusene og med til at sørge for, at vi som samfund kan få vaccineret dem, der ønsker det. Min hverdag er blevet en anden, men ikke mindre spændende, for det er en stor glæde for mig at bidrage til det store arbejde, som apotekerne og sygehusene gør i forhold til at få rullet vaccinerne ud hurtigst muligt.  

Nye vacciner, nye processer
De nye vacciner er ikke som de vacciner, vi er vant til. De er produceret på en helt anden måde, skal ditto opbevares og håndteres anderledes - og der kommer hele tiden nye informationer om vaccinerne, som apoteker og sygehuse skal være klar til at håndtere.

Vacciner har ofte kunnet opbevares ved køleskabstemperatur, men den første vaccine (fra Pfizer) skal opbevares frosset ved -90 til -60 grader, og kan på køl holde sig i 6 dage. Tidligere kom vaccinerne ofte enten i forfyldte sprøjter eller ampuller med én dosis. Pfizer-vaccinen kommer i syv doser, og skal fortyndes inden brug. Det er samtidig meget vigtigt, at hætteglasset ikke bliver rystet. Denne proces for opbevaring og håndtering har betydet, at det er et større arbejde end normalt at skulle håndtere og administrere vaccinerne. Det foregår som en tretrinsproces, hvor én fortynder vaccinen, én anden gør sprøjterne klar og sidste vaccinerer borgeren.  

GS1-standarder optimerer processen
Nu hvor det store vaccinearbejde kører, er vigtigheden af GS1-standarder blevet endnu tydeligere for mig. For logistikken og patientsikkerhedens skyld skal alle distribuerede lægemidler være mærket med en stregkode, som blandt andet indeholder et globalt unikt produktnummer (GTIN) og et batchnummer.

På den måde kan man både sikre, at patienten får den korrekte vaccine og en sporbarhed i forhold til, hvilket batch der er givet til hvilke patienter. Det er et logistisk mesterstykke at få til at gå op, og her kan GS1-standarden virkelig bidrage til at optimere processen.

Der skal i den kommende tid gives millioner af vacciner, og alle der får en vaccine skal have den to gange. Det er i den forbindelse vigtigt, at den enkelte borger ved begge vaccinationer får den samme vaccine, og det er derfor ekstra vigtigt at sikre en global unik identifikation for hver enkelt vaccine, så det bliver registret korrekt.

Desuden er det vigtigt at vide hvilket batch af en  vaccine patienten har fået, så hvis der opstår et batchproblem, kan man hurtigt og nemt identificere hvilke patienter der har fået det pågældende batch af vaccinen.  

Digital registrering øger patientsikkerheden
I Danmark har det siden november 2015 været lovpligtigt at registre vaccinationer i det Danske Vaccinationsregister og inkludere vaccinens batchnummer. Til både identificering af vaccine og batchsporbarhed bidrager GS1 med et vigtigt værktøj. Det er nemlig ved brugen af GS1 muligt automatisk at registrere produkt og batchnummer via stregkoden, og GS1-standarden kan derfor mindske mængden af tidskrævende manuelt arbejde og sikre korrekt sporbarhed af batchnummeret. Og til syvende og sidst patientsikkerheden.

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt