The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Digital produktinformation er måske ikke så langt ude i fremtiden

13.12.2023
|
Camilla Hansen

De første digitale versioner af produktinformationer om lægemidler, de såkaldte ePI (elektronisk Produktinformation), er som følge af et pilotprojekt nu tilgængelige på Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)s hjemmeside.

I dag kommer alle markedsførte lægemidler med en indlægsseddel i papir med information om f.eks. anbefalinger og korrekt dosering. Information der er vigtig for både patienter og sundhedsprofessionelle, men som hidtil ikke har kunne tilgås digitalt. Nu er de første digitale versioner af disse informationer så tilgængelige på EMAs hjemmeside på de respektive nationale sprog.

Det skyldes et 1-årigt pilotprojekt med deltagelse af lægemiddelmyndighederne i Danmark, Sverige, Holland og Spanien samt EMA og et antal lægemiddelvirksomheder. Det omfatter i alt 25 forskellige lægemidler og afsluttes i juli 2024, hvorefter det vil blive evalueret.

Formålet med pilotprojektet er at finde en fælles europæisk løsning for, hvordan vi deler digital produktinformation i fremtiden.

GS1 Digital Link gør det muligt at tilgå produktinformation digitalt

Ønsker du at sørge for, at din produktinformation kan tilgås digitalt, kan GS1-standarden Digital Link dække dette behov. GS1 udvikler hele tiden standarden, og Digital Link er den del af standarden, du kan anvende, hvis du ønsker at brugere kan tilgå produktinformationer elektronisk, uanset om det er indlægssedlen for et lægemiddel eller brugsanvisningen for medicinsk udstyr.

Ved anvendelse af GS1-standarden Digital Link behøver du ikke lave nogen ændringer til din pakning. GS1 anbefaler nemlig, at du anvender den stregkode, der allerede er på produktet, hvilket giver følgende fordele:

  • Undgår unødvendige forandringer på pakningen
  • Bruger mindre plads
  • Undgår for mange skanbare elementer på labelen

Der er mange fordele for både producenter og forbrugere i forhold til at kunne tilgå produktinformationen digitalt. For producenten vil det være nemt at opdatere den digitale information og publicere den med den samme, og for forbrugeren vil det betyde, at de ikke længere behøver at holde styr på den fysiske indlægsseddel. Bliver den fysiske indlægsseddel væk, vil informationen kunne tilgås med et enkelt skan.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke på nuværende tidspunkt er planer om at droppe de fysiske indlægssedler. Den digitale indlægsseddel vil derfor udelukkende være et supplement til den fysiske.

Læs mere i nyheden hos EMA

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt