The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Sundhedsprofes­sionelle

Vi yder gratis rådgivning om fordelene ved GS1-stregkoderne med fokus på øget patientsikkerhed og bedre lagerstyring til sundhedsprofessionelle. Vi gør nemlig arbejdsprocesser nemmere og mere automatiserede.

Ved et enkelt scan af en stregkode kan det registres, hvilket implantat en patient har fået indopereret, og hvilket lægemiddel patienten har modtaget. Det sikrer, at det rigtige lægemiddel bliver givet til den korrekte patient i den ordinerede styrke og form.

Anvendelse af stregkoden sikrer også en bedre lagerstyring. Sporbarheden giver overblik, mindsker spild og garanterer, at de produkter man skal bruge, aldrig mangler på hylderne.

Sådan kan GS1 hjælpe

Sporbarhed og identifikation af produkter er essentielt. Det er vigtigt, at det rigtige lægemiddel bliver givet til den rigtige patient, og at det for eksempel kan spores, hvilket implantat der indopereres i en patient. GS1-stregkoden giver global unik identifikation og en automatiseret måde at registrere data på.

Se denne korte e-learning animation om et patientforløb samt vigtigheden af produkt identifikation og hvordan stregkoden kan anvendes til bl.a. at opnå øget patientsikkerhed, bedre lagerstyring og hurtigere tilbagekald.

 

Hvordan kan GS1's services bruges?

Patientsikkerhed

De sidste mange år har den hyppigst anmeldte utilsigtede hændelse til Dansk Patientsikkerhedsdatabase været medicinering, og nogle af disse kan undgås ved brug af de informationer, der ligger i produkternes GS1-stregkode.

Globalt unikke GS1-stregkoder på lægemidler og medicinsk udstyr øger samtidig sporbarheden af produkter fra producent til patient. Ved scanning af stregkoder på implantater kan man for eksempel hurtigt spore, hvilke patienter der skal kontaktes ved tilbagekald, og for lægemidler vil et scan hurtigt registrere, hvilke produkt der er givet til den enkelte patient. Der ud over vil det for personalet give en øget sikkerhed i forhold til at undgå fejlmedicinering og mindske manuelle arbejdsgange.

Vi arbejder for at øge patientsikkerheden og giver gratis rådgivning om, hvordan scanning af produkter kan medføre færre fejl og mindre manuelt arbejde med registrering.

Ønsker din afdeling at starte et samarbejde for at øge scanningsraten for lægemidler, tilbyder vi gratis rådgivning (gerne ude på afdelingerne) om hvilke fordele, der kan opnås ved brug af stregkoder og scanning.

Læs mere om, hvilken rådgivning vi tilbyder

Lagerstyring på hospital eller apotek

Globalt unikke GS1-stregkoder på lægemidler og medicinsk udstyr øger sporbarheden af produkter, så rejsen fra producent til lager og i sidst ende patienten kan spores. Samtidig skaber scanning af stregkoden, når en vare modtages/sendes fra lageret eller benyttes til en patient, bedre lagerstyring.

Både på apoteker, afdelingslagre samt store hospitalslagre anvendes stregkoden til elektronisk registrering, og minimerer den manuelle håndtering og den potentielle risiko der ligger heri.

Fordelene ved GS1-stregkoder og elektronisk registrering gennem scanning omfatter blandt andet:

 • Bedre lagerstyring
 • Reducering af forældede produkter
 • Reducering af varebeholdning
 • Sporbarhed gennem vareflow
 • Automatisk nedskrivning og genbestilling hos leverandører

Læs casen fra Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark

Læs casen fra Rigshospitalet i vores Reference Book side 18

Vi sidder klar til at rådgive om de fordele der kan opnås i brug af stregkoder i lagerstyringen. Kontakt os gerne.

Stregkode mangler eller virker ikke

For at finde og rette fejlen i en stregkode er det nødvendigt at kontakte leverandøren af produktet og gøre opmærksom på problemet.

Kontakt også gerne GS1. Vi kan se på indkodningen og give en mulig forklaring på, hvorfor den ikke kan scannes.

Ønsker du selv at finde fejlen, har vi udviklet en app (GS1 Healthcare Barcode Scanner) til formålet. Download appen i App Store eller Google Play ved at søge efter ”HBSA”, scan stregkoden og se om stregkoden er korrekt dannet, samt hvor der er eventuelle fejl, der skal rettes.

Læs mere om appen

Brug også appen til lagerstatistik i forhold til fejlstregkoder.

Fordele ved produktscanning

Der er mange fordele ved at scanne medicinsk udstyr og/eller lægemidler. Manuelle processer tager tid og øger risikoen for fejl.  

Globalt unikke stregkoder øger sporbarheden af produkter fra producent til lager og til patient, og det vil altid være muligt at spore, præcis hvilke lægemidler der er blevet givet til hvilken patient, eller hvilket implantat der er blevet indopereret i patienten.

 • Øget patient sikkerhed
 • Øget sporbarhed
 • Hurtigere tilbagekald
 • Hurtigere registrering
 • Færre manuelle fejl
 • Optimeret lagerstyring
 • Sporbarhed gennem hele vareflowet

Skal du i gang med at arbejde mere med scanning, og ønsker du at optimere en proces, hvor du anvender stregkoden?

Vi yder gratis rådgivning, kontakt os endelig.

Kliniske forsøg

Identifikation af kliniske forsøgsprodukter er essentielt for udførelsen af kliniske forsøg. Forsøgsproduktet skal være nemt at håndtere, og det er vigtigt, at det rigtige produkt bliver givet til den rigtige patient.

GS1-standarden GS1Clinical trial standard er en global standard, der sikrer korrekt identifikation og mærkning med scanbare stregkoder af forsøgsprodukter.

Harmonisering og anvendelse af GS1-standarden på området for kliniske forsøgsprodukter er en global standard, som kan anvendes i hele verden.

Kliniske forsøgsprodukter er mærket forskelligt alt efter hvilke sponsor det kommer fra og om det er et 'investigator initieret forsøg'. En harmonisering af mærkningen med en scanbar stregkode gør arbejdet med kliniske forsøgsprodukter nemmere, fordi sundhedspersonale som administrerer forsøgsmedicinen og kan mindske mængden af manuelt arbejde, og minimere risikoen for manuelle tastefejl.

Læs mere om anvendelse af GS1-standarden til stregkodemærkning af kliniske forsøgsprodukter

Vi sidder klar med rådgivning

Har du spørgsmål til hvordan du kan bruge vores GS1-standarder kan du hver dag få hjælp og rådgivning. Vi sidder klar til at guide dig godt igennem processen.

Vi har åbent for henvendelse:

Mandag til torsdag: kl. 08:30 til kl. 15:30
Fredag: kl. 09:00 til kl. 15:00

+45 39 27 85 27

Eller på mail: info@gs1.dk

Anne Marie Lei
Head of Public & Healthcare
+45 39 16 90 13
Jesper Kervin Franke
Senior Healthcare Specialist
+45 39 16 90 02
Camilla Aabye Hansen
Healthcare Specialist
+45 33 60 37 76