The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

Udvidet producentansvar for emballage

Danmark skal være grønnere. Og derfor vedtog et bredt flertal i Folketinget i september 2022, at påfyldere og importører af emballage i over 41.000 danske virksomheder fra den 1. januar 2025 selv er ansvarlige for indsamlingen og genanvendelsen af deres emballageaffald.

En hel del spørgsmål omkring det udvidede producentansvar er stadig uafklarede, da kun den overordnede lovgivning er på plads.

I løbet af 2023 og 2024 vil der blive udstedt bekendtgørelser for producentansvaret, samt vil virksomheder/organisationer kunne ansøge om at blive godkendt som kollektivordninger.

Siden her opdateres derfor løbende.

Hvad er det udvidede producentansvar?


- Det udvidede producentansvar omfatter både husholdnings- og erhvervsaffald.

- Miljøministeriet forventer, at ca. 41.000 danske virksomheder vil blive omfattet.

- Virksomhederne har mulighed for at tilslutte sig en kollektivordning, som vil tage sig af de administrative og praktiske opgaver, herunder den it-platform GS1 og VANA netop har indgået aftale omkring.

- Virksomhederne får registreringspligt i producentregister samt indsamlings- og behandlingspligt af emballagen.

- Virksomhederne får også indberetningspligt af den emballagemængde, som sættes på markedet i Danmark. Afhængigt af en endnu udefineret bagatelgrænse.

Lovgivningen bag det udvidede producentansvar

Alle EU-lande skal jvf. EU-direktiv (EU 2018/852) have indført udvidet producentansvar på emballage inden 2025.

Dette blev vedtaget, da EU’s affaldsdirektiv og direktiverne for emballage og elektronik blev revideret med henblik på at forebygge affaldsproduktionen og øge genanvendelsen.

EU-direktivet giver plads til national adoptering i landenes lovgivning, og du kan derfor opleve forskellige implementeringer af det udvidede producentansvar.

EU-kommissionen har fremstillet forslag til mere harmonisering på tværs af landegrænser, samt højere grad af forbrugerinformation om materiale sammensætning og genbrugspotentiale af emballager. Dette er dog endnu ikke vedtaget.

SLETTES

Udvidet producentansvar og GS1

GS1’s standarder for datadeling gennem GDSN bidrager allerede i dag til deling af standardiseret produktstamdata såsom vægt og emballagetype.

Link til GDSN side.

GS1 formidler også standarder for forbrugerkommunikation gennem QR-koder eller stregkoder.Vil du vide mere?

Spørgsmål til GS1Trade Sync?

Vil du i gang med at bruge GS1Trade Sync til at få styrpå dit emballagedata, kan du kontakte vores medlems-service team

Spørgsmål til GS1s arbejde med EPR?

Vil du vide mere om GS1 Denmarks arbejde med det udvidede producentansvar, kan du kontakte Marie Thea Larsen