The Global Language of Business

GS1-standarder


GS1-standarder er et fælles sprog til at identificere, mærke og udveksle informationer verden over.

Standarderne anvendes til at skabe sammenhæng mellem et produkt og de informationer, der er knyttet der til, som et produkts dna, når det bevæger sig gennem forsyningskæden.