The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Ny undersøgelse: Smarte stregkoder minimerer madspild

22.8.2022
|
Malene Andersen

Undersøgelse belyser positiv madspildseffekt ved implementering af smarte stregkoder (2D-stregkoder)

På vegne af Tænketanken ONE\THIRD har PlanMiljø i samarbejde med GS1 Denmark og Københavns Universitet gennemført mini-pilotundersøgelsen: "Effekten af smarte stregkoder i forhold til at mindske madspild i detailhandlen".

Formålet med undersøgelsen er at belyse de potentielle madspildsreducerende effekter ved implementering af smarte stregkoder i den danske detailhandel, ved at afdække erfaringer fra detailkæderne Meny i Norge og Woolworths i Australien, hvor smarte stregkoder allerede er afprøvet og delvist indført. Og det positive resultat er langtfra overraskende.

Den australske regering har allokeret mere end $68 millioner i statsstøtte til at understøtte sporbarhedssystemer for landbrug. GS1 Australia spår, at kapitalindsprøjtningen til datastandarder, som understøtter sporbarhed, kan tilføre 1 milliard dollars om året til bundlinjen for australske landmænd. (Foto: GS1)

Smarte 2D-stregkoder er ét af de bedste bud på reduktion

Head of Standards, Sustainability & Partnerships, Mads Kibsgaard: "Der findes ingen 'tryllestave', som på magisk vis får madspildet til at forsvinde, men for vores handelsled af fødevareindustrien er der ingen tvivl om, at smarte stregkoder, er ét af de bedste bud. Med de utallige muligheder som teknologien bringer med sig, er vi hos GS1 Denmark særligt glade for den ypperste anbefaling: Vigtigheden af samarbejde på tværs af industri, myndigheder og andre interessenter."


Cases fra Norge og Australien estimerer betydeligt dansk reduktionspotentiale

Med udgangspunkt i de to cases fra Norge og Australien, estimerer ONE/THIRD-rapporten det samlede reduktionspotentiale i Danmark til at være 21.009 tons pr. år. svarende til en reduktion på 28 %. I det videre arbejde med smarte stregkoder anbefales det samtidig:

• At arbejdet med smarte stregkoder sker i tæt samarbejde med detailhandlen, emballageindustrien, fødevareleverandører, interesseorganisationer og myndigheder.

• At de smarte stregkoder og kampen mod madspild samtænkes med indsatsen for at forbedre sporbarhed.

• At der i lige så høj grad fokuseres på adfærd blandt de medarbejdere der skal arbejde med de nye stregkoder, som på selve den tekniske løsning.

• At der anlægges en tværfaglig tilgang, hvor smarte emballageløsninger udvikles, så de er integrerede med de teknologier, der anvendes i forbrugsleddet generelt (herunder forbruger apps og køleskabe).

• At der til igangsættelse af de første pilotforsøg med smarte stregkoder samarbejdes med detailhandlens interesseorganisationer og GS1 om at identificere de detailhandlende, hvor udviklingsomkostningerne til IT-systemerne vil være lavest.

• At industrien frit kan vælge, hvilken type smart stregkode, der er mest relevant at anvende afhængig af use case og aktørens ønsker og kapaciteter, fremfor at forsøge at implementere én type smart stregkode på tværs af alle aktører.

Herunder skitseres det, hvordan smarte stregkoder i praksis kan reducere madspild gennem alle led i forsyningskæden

Læs ONE/THIRD-undersøgelsen med de to cases fra Norge og Australien

‍Undersøgelsen er udarbejdet af Katja Øder Schlesinger, Mads Werge og Simon Wittus fra PlanMiljø i samarbejde med Mads Kibsgaard, Head of Standards, Sustainability & Partnerships hos GS1 Denmark og professor Bent Egberg Mikkelsen fra Københavns Universitet.

Læs mere om GS1 2D-stregkoder

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt