The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Stor interesse for GS1 til patientsikkerhedskonference

22.5.2023
|
Camilla Aabye Hansen

Over 3000 sundhedsprofessionelle, kvalitets- og forbedringsmedarbejdere og ledere på alle niveauer fra hele verden, har netop lagt vejen forbi Bella Center Copenhagen til en af årets største patientsikkerhedskonferencer - med fuld fokus på global unik identifikation og vigtigheden i, at identificere både lægemidler, medicinsk udstyr og patienter.

Og derfor var repræsentanter fra seks internationale GS1-organisationer (Danmark, Belgien, Norge, Holland, England og Irland) til stede i en samlet GS1 Healthcare-stand for at demonstrere, hvordan et enkelt scan af en GS1-stregkode kan hindre sundhedspersonalet i utilsigtet at benytte produkter, der er tilbagekaldt, udløbet eller af anden årsag ikke tiltænkt til den aktuelle patient.

På den måde kan vores stregkoder helt overordnet medvirke til, at antallet af medicinske utilsigtede hændelser nedsættes. Og patientsikkerheden i samme takt øges.

Den hyppigst anmeldte utilsigtede hændelse er - i følge statistikker fra både kommuner og hospitaler - relateret til medicin, hvorfor interessen for GS1-stregkoder er tilsvarende stor.
En udvikling der tydeligt kunne spores under konferencen, hvor mange af de besøgende på GS1-standen havde et brændende ønske om at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser, og selv udnyttede muligheden for at teste den praktiske/fysiske proces med stregkodescanning.


På bagkant af konferencen har GS1 Healthcare udvidet netværket betragteligt, og mærker tydeligt, at interessen for GS1 i sundhedssektoren er støt stigende.

Find mere information om, hvordan GS1 arbejder for at øge patientsikkerheden og sikre sporbarhed og sikkerhed fra producent til patient her.

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt