The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

Indkaldelse til årsmøde i GS1 Denmark

20.3.2024
|
GS1 Denmark
No items found.

Se referatet af årsmødet i GS1 Denmark den 4. april 2024 her.

Bestyrelsen indkalder herved til årsmøde i GS1 Denmark (herefter ”Foreningen”) torsdag den 4. april 2024 kl. 09.30 - 11.00 på adressen Vesterbrogade 149, 1620 København V.

Dagsorden

Dagsorden for årsmødet er som følger:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4. Oversigt over Foreningens forsikringsforhold.

5. Præsentation af de af Foreningens A-medlemmer udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt valg af bestyrelsesmedlemmer blandt B-medlemmerne.

6. Behandling af modtagne forslag.

7. Valg af statsautoriseret revisor til at revidere Foreningens regnskab.

8. Eventuelt.

Fuldstændige forslag

Ad pkt. 1: Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår, at advokat Marlene Winther Plas vælges som dirigent.

Ad pkt. 2: Formandens beretning

Bestyrelsen foreslår, at Foreningens medlemmer tager Formandens beretning til efterretning.

Ad pkt. 3: Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at Foreningens medlemmer godkender den fremlagte årsrapport.

Ad pkt. 4: Oversigt over Foreningens forsikringsforhold

Bestyrelsen foreslår, at Foreningens medlemmer tager oversigten over Foreningens forsikringsforhold til efterretning.

Ad pkt. 5: Præsentation af de af Foreningens A-medlemmer udpegede bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt valg af bestyrelsesmedlemmer blandt B-medlemmerne

Bestyrelsen kan oplyse, at Foreningens A-medlemmer har udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv - og suppleant Lotte Engbæk Larsen, Dansk Erhverv

Alan Jensen, Salling Group - og suppleant Lotte Engbæk Larsen, Dansk Erhverv

Carsten Hänel, Orkla Foods Denmark - og suppleant Henrik Schultz, Dansk Industri

Niels Jensen, Mærkevareleverandørerne - og suppleant Kristian Kornerup, Stryhns A/S

Lars Ruben Hansen, Rema - og suppleant Jannick Nytoft, DSK

Kenn Espensen, Dagrofa - og suppleant Jannick Nytoft, DSK

Egil Møller Nielsen, Coop Danmark - og suppleant Dorte Plesner, Coop Danmark

Bestyrelsen har i overensstemmelse med pkt. 7.3 i Foreningens vedtægter besluttet, at antallet af bestyrelsesmedlemmer valg af B-medlemmerne er 4. Bestyrelsen kan oplyse, at Foreningens B-medlemmer har angivet følgende forslag til bestyrelseskandidater:


Thorkil Andersen, Frode Laursen A/S - som genopstiller

Carsten Wandorf, Fritz Schur Consumer Group - som genopstiller

Søren Olsen, Arla Foods - som genopstiller

Thomas Blomqvist, Nestle Denmark - som indstilles af MLDK


Ad pkt. 6: Behandling af modtagne forslag

Bestyrelsen har modtaget forslag fra et af Foreningens medlemmer jf. pkt. 8.1, stk. 5, i Foreningens vedtægter. Fristen for forslag ligger 4 uger forud for Årsmødet, hvilket var den 7. marts 2024.


Medlemmet Heveas ApS, CVR-nummer 32098932, har fremsat 6 forslag, der fremgår i uredigeret form i bilag 1 til denne indkaldelse. Bestyrelsen opfordrer Foreningens medlemmer til at læse forslagene igennem og tage stilling til dem.

Download og læs forslaget her.


Ad pkt. 7: Valg af statsautoriseret revisor til at revidere Foreningens regnskab

Bestyrelsen foreslår, at PWC genvælges som Foreningens statsautoriserede revisor til at revidere Foreningens regnskab.

__________


Vedtagelseskrav og stemmeafgivelse

De på årsmødet behandlede anliggender vedtages med simpelt flertal. For så vidt angår pkt. 5 på agendaen er det alene Foreningens B-medlemmer, der kan afgive stemmer i forbindelse med valg af B-bestyrelsesmedlemmer. Foreningens medlemmer har én stemme pr. medlemsgivende nummer i Foreningen, hvilket vil sige én stemme pr. GLN-nummer og GTIN-nummer.


Deltagelse og tilmelding

I overensstemmelse med pkt. 8.1, stk. 6, i Foreningens vedtægter har ethvert medlem, der på tidspunktet for Årsmødet har været medlem i ét år ret til at deltage.

Af hensyn til den praktiske afvikling af Årsmødet skal medlemmerne tilmelde sig på forhånd, og bestyrelsen henstiller således til, at tilmelding sker ved at sende en mail til pan@gs1.dk senest mandag den 1. april 2024, kl. 23.59. Skriv TILMELDING i emnefeltet.


Spørgsmål

Foreningens medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål til dagsordenen samt til det øvrige materiale til brug for Årsmødet før årsmødets afholdelse.

Henvendelser vedrørende denne indkaldelse kan rettes til Per Ahlmann Andersen på følgende mail: pan@gs1.dk.


Med venlig hilsen
Bestyrelsen i GS1 Denmark

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt