The Global Language of Business

OBS: Torsdag d. 25. april kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet internt arrangement.

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

NyT FRA GS1

GS1Trade Sync opdatering: GDSN API v1.0 pensioneres

29.6.2023
|
Daniel Skovgaard Larsen

Vores gamle API pensioneres

Vores gamle API (GDSN API v1.0), som bruges til at hente produktdata fra GS1Trade Sync, benyttes i dag kun af et fåtal af medlemmer.

Denne API vil snart blive udfaset og vil ikke længere være tilgængelig efter den 31. december 2023. Det samme gælder for testmiljøet (UAT), som vil blive lukket ned fra den 1. september 2023.

Vi har besluttet at pensionere det gamle API, fordi vi ønsker at tilbyde dig den bedste service og kvalitet, som du fortjener som vores medlem. Vi har derfor udviklet en ny og forbedret API.

Den nye API er allerede i drift og klar til at blive taget i brug af dig. Vi vil derfor gerne opfordre dig til at skifte til den nye API så hurtigt som muligt, så du kan nyde godt af dens funktioner og forbedringer.

Hvis du vil vide mere om den nye API, er du meget velkommen til at kontakte os på gs1tradesync@gs1.dk.

----- English version below -----

We are retiring our old API

Our old API (GDSN API v1.0) used to retrieve product data from us, is today only used by a few members.  

This API will soon be deprecated and will no longer be available after December 31, 2023. The same applies to the UAT environment, which will be shut down from September 1, 2023.

We have decided to retire the old API to offer you the best service and quality you deserve as our member. We have therefore developed a new and improved API.

The new API is already operational and ready to be used by you. Therefore, we encourage you to switch to the new API as soon as possible to benefit from its features and improvements.

If you want to know more about the new API, you are very welcome to contact us at gs1tradesync@gs1.dk.

GS1-services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Image

GS1Trade Image sørger for billeder til dine produkter i den højeste kvalitet. Det er billigt og nemt. Herunder finder du alle de informationer, du skal bruge for at komme i gang med GS1Trade Image.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Sync

Ved at lægge produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync, som er en del af det globale GDSN-netværk, skaber du en effektiv hverdag og gør data nemt tilgængelig for jeres handelspartnere, når de har brug for det.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Exact

Få kvalitetstjekket dit fysiske produkt op mod de stamdata, du har angivet i GS1Trade Sync. Alle godkendte produkter får et kvalitetsstempel i GS1Trade Sync, som jeres kunder kan se.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact er din brugervenlige EDI-løsning, som systematik og effektivt varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GTIN

På denne side finder du information om, hvordan et GTIN-nummer bruges. Et GTIN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

GLN

På denne side finder du information om, hvordan et GLN-nummer bruges. Et GLN-nummer er et globalt, unikt, varenummer, som bruges til at identificere, hvilken vare der er tale om.

Seneste nyt