Hvad er et GTIN-13?

Du skal bruge et GTIN til at skabe en GS1-stregkode. ​​Det mest anvendte GTIN er GTIN-13, som består af 13 cifre, der kan udtrykkes i en EAN-stregkode

 

 

Kom i gang med de numre, du har modtaget fra GS1 Denmark

Se nedenfor hvad du skal gøre, når du har modtaget dine 7 eller 11 cifre fra GS1 Denmark, og skal lave dem om til stregkoder.

  • Med 7 cifre kan du danne 100.000 stk. GTIN-produktnumre
  • Med 11 cifre kan du danne 10 stk. GTIN-produktnumre

Ud fra de 7 cifre, du har modtaget, danner du GTINs på 13 cifre sådan her:​

 

GS1 Virksomhedspræfiks

 

Produkt referencenummer

Kontrolciffer

 

Det nummer, du har modtaget fra GS1 Denmark​

Det nummer, du selv tildeler jeres produkter (mellem 00000 og 99999)

OBS: det er afgørende at K udregnes korrekt - gør det her: gs1.dk/kontrolciffer

2 cifre

 

5 cifre

5 cifre

1 ciffer

5 7

1 2 3 4 5

7 8 0 1 2

1

 

 

 

Strukturen for danske GTINs dannet af 11 cifre er:

 

GS1 Virksomhedspræfiks

 

Produkt referencenr.

Kontrolciffer

 

Det nummer, som du har modtaget fra GS1 Denmark​

Tildel et tal mellem 0 og 9 (dvs. 10 muligheder)​

OBS: det er afgørende at K udregnes korrekt - gør det her: gs1.dk/kontrolciffer

2 cifre

 

9 cifre

1 ciffer

1 ciffer

5 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9

7

8

 

 

 

Vi anbefaler, at numrene tildeles fortløbende, altså at den første vares referencenummer er 00000, næste 00001 osv. op til 99999. Dette giver den bedste udnyttelse af nummerkapaciteten i de tilsammen 13 cifre.

Mange virksomheder har et internt varenummer på mere end de 5 cifre, der er til rådighed i GTIN-varenummeret. Det anbefales derfor, at virksomheden opretter en 1:1 relation mellem de interne varenumre og GTIN-varenumrene.

Vi fraråder, at der lægges betydning ind i cifrene i varenummeret, fx at de 2 første cifre betyder "materialetype", de næste 2 cifre betyder "farve" og det sidste ciffer betyder "model".

Har din virksomhed behov for mere end 100.000 GTIN-varenumre, kan I købe en pakke med 1 million numre. Kontakt os hvis I har dette behov.

Dine pastaskruer gik ud af produktion for 5 år siden. Til gengæld har du opfundet noget nyt: Pasta-møtrikker, og de skal naturligvis have et varenummer og en stregkode. Men må du genbruge pastaskruernes GTIN-varenummer, altså det nummer der findes i stregkoden?

Ændringer på vej

Indtil december 2018 er svaret ”ja”, for den nuværende regel er, at man i Danmark må genbruge GTIN-varenumre efter 5 år, hvilket svarer til bogføringsloven.

Men fra december 2018 er det slut. Herefter må man aldrig genbruge nummeret til et andet produkt, uanset produkttype.

Hvorfor nu denne ændring?

Farlige forvekslinger

I flere år har det været forbudt at genbruge identifikationsnumre for produkter der anvendes i sundhedssektoren.

Årsagen er bl.a., at de identifikationsnumre der findes i patientjournaler ikke må kunne misforstås: Hvis der står, at et lægemiddel med et bestemt id-nummer er blevet anvendt til en specifik patient i 2010, så må det nummer aldrig kunne komme til at henvise til at andre lægemidler, heller ikke selvom der går 20 år eller mere.

Nøglen til dit produkt

I vores digitale verden er korrekte informationer om produkter altafgørende for både samhandelspartnere og forbrugere. GTIN-varenummeret er en nøgle til databaser, hvor der findes vigtig information om et produkt – så nøglen skal jo lukke op for den rigtige information, billeder osv.

Hvad skal du gøre inden december 2018?

Vi anbefaler, at I tjekker, at jeres system er sat op til at forhindre, at stregkode-numre kan genbruges.

Ring gerne og få en snak med os, hvis du er i tvivl om noget.

 

 

 

Hvordan får du et GTIN-13 ind i en stregkode?

Du kan gratis bruge servicen GS1Trade Barcode til at danne dine egne stregkoder.