GS1Trade Sync

Det hjælper GS1Trade Sync dig med

Ved at lægge jeres produktstamdata og -fotos i GS1Trade Sync opnår I, at jeres data er tilgængelige for jeres handelspartnere, når de har brug for det. Det skaber værdi til hele værdikæden. GS1Trade Sync optimerer processen omkring dataudveksling med handelspartnere, fordi data kun skal angives et sted. I servicen er der en række indbyggede valideringer, der er med til at sikre en høj kvalitet af data, samt at de mest relevante oplysninger altid er angivet for det enkelte produkt.

 

      

Priser Tilmelding Brugervejledninger  Dokumentation

 

 

Dine fordele med GS1Trade Sync

Når alle relevante og krævede data for produktet er angivet fra begyndelsen, bliver processen med vareindmeldelser langt mindre tidskrævende, fordi der ikke er tilbageløb og opfølgninger.

Alle de afdelinger, der er involveret i vareindmeldelsen, har med det samme stamdata til rådighed, så indmeldelsesprocessen ikke unødigt går i stå. Samtidig har leverandøren fordel af, at alle vareindmeldelser og rettelser kun skal foretages et sted: Når der kun skal indtastes i et system, reduceres mængden af fejl.

Der stilles gennem både national og international lovgivning flere og flere krav til dokumentation. GS1Trade Sync er et værktøj til at sikre, at I lever op til den gældende lovgivning i forbindelse med påkrævede varestamdata. EU Regulativ 1169/2011, der trådte i kraft 13. december 2014, har øget kravene til hvilke varestamdata leverandører skal gøre tilgængelige for deres kunder: Al fødevareemballage i EU skal påføres fælles og mere omfattende oplysninger. Formålet er en forbedring for forbrugerne i forhold til forståelighed af etiketterne. Med de ekstra oplysninger ønsker lovgivere at give forbrugerne et bedre grundlag for deres købsbeslutninger. Informationerne skal også være tilgængelige i webshops.

Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside for fødevaremærkning

Det er vigtigt, at modtageren af varestamdata kan have tillid til de data, de modtager. Valideringsreglerne i GS1Trade Sync sikrer, at datakvaliteten er høj og pålidelig. Derudover kan man i tillæg til GS1Trade Sync benytte sig af vores måle-veje service, GS1Trade Exact, hvor I kan få kontrolleret om de afgivende data stemmer overens med det fysiske produkt. Du kan læse mere om måle-veje service GS1Trade Exact her.

Produktbilleder bliver en stadig vigtigere del blandt de informationer der kræves af jeres handelspartnere. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med at tage produktbilleder i høj kvalitet, og efter de specifikationer som handelen kræver. Du kan læse mere om vores billedeservice GS1Trade Image her.

Med stamdataservicen GS1Trade Sync kan du sende data til bl.a. USA, Frankrig, Tyskland, England, Portugal, Finland, Sverige, Spanien, Holland og Belgien. Det er bl.a. kæderne Walmart, Rewe, Carrefour, Amazon, El Corte Inglés, ICA og Albert Heijn, der ønsker at modtage produktstamdata gennem det globale netværk (GDSN), som GS1Trade Sync er del af.

Hvis du skal igang med at sende data til udlandet, så klik her og få mere information.

På samme måde er det også muligt at modtage data fra dine udenlandske leverandører, så længe de gør brug af GDSN netværket.