Stregkoder styrker patientsikkerheden
Stregkoder styrker patientsikkerheden
Stregkoder styrker patientsikkerheden
April 15, 2024

Af Casper Hindse

|
7
 min

Det ikke bare ligner noget fra en sci-fi-film. Det er faktisk fremtiden, vi står midt i. I hvert fald fremtidens hospital.

Regionshospitalet Gødstrup åbnede for patienter i foråret 2022, og det med en teknologi, der kan få enhver fremtidsforsker til at rette frydefuldt på brillestellet. Her går standardisering og patientsikkerhed hånd i hånd.

– Det er en ny teknologisk tid, vi træder ind i med det nye hospital i Gødstrup, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen og forklarer, hvorfor man har valgt at investere i et nyt sterilflow:

– I Gødstrup er operationsgang og sterilcentral placeret med flere hundrede meters afstand, og derfor mister vi en hel del nærhed. Men teknologien sørger så for, at flowet stadig er der, siger han.

Medicinsk udstyr sendes efter en operation til sterilcentralen, hvor hvert enkelt udstyr scannes ved modtagelse (Foto Andreas Bang).

Som noget nyt er hvert enkelt instrument mærket med en stregkode, det betyder, at man til enhver tid ved, hvor instrumentet befinder sig, og om det er blevet rengjort.

– Systemet kan regne ud, hvornår instrumenterne skal ind på operationsstuen, så flowet sikres. Når en operation er planlagt, kan det hurtigt ses på skærmen, om instrumenterne kan nå at være klar. Den slags er indtil nu sket via telefonopkald og hovedregning. Det nye system frigør plads til, at personalet kan lade det digitale lægge sammen og trække fra, mens de så kan koncentrere sig om andre ting, understreger Poul Michaelsen. Mens den fysiske afstand er lang, er den digitale afstand blevet kortere. Og jo mere man ved om det enkelte instrument, jo nemmere er det at træffe det rigtige valg. Det oplever Susanne Raakilde Jakobsen, der er afdelingssygeplejerske på sterilcentralen:

- Det her er en fordel for personalet, for det minimerer fejlene og øger dermed sikkerheden betydeligt. Samtidig er det en stor fordel for nyansatte. De skal nemlig ikke nødvendigvis kende navnene på alle instrumenterne, fordi alt er digitaliseret, og systemet fortæller, hvad det er for et instrument, og hvordan det skal håndteres.

Patientsikkerhed i højsædet

Vi befinder os i indleveringen. Her er højt til loftet og hvidglatte vægge. I midten står en række neongrønne arbejdsborde, der formentlig kan findes i mørke. Det er her, den nye teknologi begynder sin rejse rundt på hospitalet og sikrer optimal hygiejne, eller som personalet kalder det: genbehandling. Når man for fremtiden har været i gang på operationsstuerne, ender de brugte instrumenter her. Alt scannes ind ved en computer med håndscanner. Hvert instrument har en unik stregkode, og når instrumentet sendes til vask, ved systemet derfor straks, hvor det er. Det giver et realtidsbillede, som giver personalet mulighed for at løse opgaverne i optimal rækkefølge og træffe de bedste beslutninger i en hektisk hverdag.

Lasermærkningsmaskine, som indgraverer en stregkode på en saks (Foto: Andreas Bang).

- Først og fremmest er patientsikkerheden i højsædet, men selvfølgelig handler det også om tid og penge, siger Susanne Raakilde Jakobsen:

- Vi kan med det nye system spore langt tilbage, så vi kan se, hvor en proces eventuelt er gået galt, og sikre, at det ikke sker igen. Eller vi kan udelukke, at genbehandlingsprocessen er årsag til en infektion hos patienten.

GS1’s standarder

Når alt er scannet ind i indleveringsrummet, sendes instrumenterne videre til vask. Mener man, at ens opvaskemaskine hjemme i køkkenet er en dreven sag, kan man tro om igen, når man ser faciliteterne på det nye regionshospital. Her er vaskemaskinerne enorme og i etager. Nederst i den store maskine sidder en lille stregkode. Den scannes, så koderne kan sammenholdes med de instrumenter, der er blevet sendt til vask.

– Hvis nogen glemmer at scanne ind undervejs, kan vi let gå tilbage i processen og registrere, hvor der er blevet sprunget over, forklarer social- og sundhedsassistent Gitte Hove og lader vaskemaskinerne brumme derudad knap en time, hvorefter de rensede instrumenter skal stå til afkøling i et kvarter. Efter afkøling scannes instrumenterne, så personalet kan se, hvordan de skal pakkes.

Instrumenter pakkes i containere og er klar til at blive autoklaveret (Foto: Andreas Bang).

Det er GS1’s standarder, der benyttes som grundlag for mærkningen på Regionshospitalet Gødstrup. – Vi har brug for standardiseringer, så der ikke sker fejl. Det handler både om patientsikkerhed og om effektivisering. Hvis systemet ikke har et flow, får man dårlig kvalitet. Derfor må vi sørge for, at digitaliseringen er så præcis, at patientsikkerheden er i top. Her er GS1 en helt afgørende hjælp, siger Poul Michaelsen.

En steril trykkoger

Når instrumenterne er kølet af, skal de pakkes og efterfølgende steriliseres. De nyvaskede instrumenter kommes i kasser med røde låg. En stregkode sættes på. Her sikres det, at instrumentsættene indeholder de rigtige instrumenter, og at de er klargjort efter forskrifterne, så et produkt leveret med en stregkode matcher lige netop det indhold og den kvalitet, der ønskes til operationerne.

– Her har vi et godt eksempel på, hvordan processen hele tiden er sikret, siger Gitte Hove:

– Hvis ikke der er scannet ind alle steder undervejs, kan vi ikke få lov til at printe labels ud, og så stopper processen mere eller mindre.

Der er maskiner til at vaske både vogne, containere og instrumenter (Foto: Andreas Bang).

Det nye rum, vi er kommet ind i, ligner til forveksling det forrige. Blot med høje tårne af kasser og røde låg. I dette rum er mængden af urenheder minimeret for at sikre, at der ikke opstår infektioner og anden sygdomsoverførsel til de patienter, der opereres. Det er ofte det, der ikke kan ses, der udgør de største risici på et hospital. Når instrumenterne er pakket og forseglet med låget, er de klar til en autoklave, hvor de også lige bliver scannet. Autoklaven er en maskine, der fungerer som en slags trykkoger. Den fjerner de sidste rester af organisk materiale som vira og bakterier, så de kirurgiske instrumenter nu er sterile. Når autoklaven har kørt, giver den meddelelse om, at kravene til behandling er blevet overholdt.

{(gallery)}

Færre aflysninger

Inden vi når til pakkerummet, skal personalet igennem en række mindre lokaler, hvor lufttrykket er forskelligt fra rum til rum. Det minder nærmest om sluser for mennesker, for der må ikke komme forkert luft med videre. Dette sikrer, at luften i pakkerummet er ren, når det steriliserede materiale ankommer. I pakkerummet scannes hver enkelt del og pakkes efter systemets forskrifter, som ses på skærmen. Endelig når instrumenterne sterildepotet med meterlange rækker af hvide reoler med metalbakker. Her opbevares de steriliserede instrumenter, indtil der er brug for dem.

– Det er ikke muligt at booke instrumenterne, hvis de ikke er klar, og dermed kommer patienterne ikke på operationsbordet, før alt er parat. Indtil nu har det været sådan, at instrumenterne sommetider ikke er færdigsteriliseret, selvom patienten er mødt op til operationen, og derfor må operationen udsættes eller aflyses. Det vil ikke ske med det nye system, og derfor vil der ske færre aflysninger, siger Susanne Raakilde Jakobsen.

Når alt er pakket og blevet kørt ud i afhentningsrummet, hvor op til 44 vogne kan hentes ad gangen, kan personalet godt føle, at de har brugt meget tid på at scanne ind og ud. Især i pakkerummet bruges meget tid, fordi alle instrumenter, der ikke er født med stregkoder, skal forbi mærkningsmaskinen for at blive mærket med en GS1-stregkode.

- Det kommer meget an på materialet og instrumenternes størrelse, om de er nemme at scanne, siger Gitte Hove:

- De flade instrumenter er nemme at fange med håndscanneren, men der er også mange steder, stregkoderne sommetider gemmer sig. Men fordelen er jo stadig, at stregkoderne gør det arbejde, vi indtil nu selv har skullet have i hovedet.

GS1 services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

Nyeste GS1 Stories