GS1-mærkning i branddragter skaber mere sikkerhed og skarpere lagerstyring
GS1-mærkning i branddragter skaber mere sikkerhed og skarpere lagerstyring
GS1-mærkning i branddragter skaber mere sikkerhed og skarpere lagerstyring
June 7, 2024

Af Poul Breil-Hansen

|
5
 min

RFID-mærkning i branddragter sikrer skarp lagerstyring, øger sikkerheden og vedligeholdelsen af Beredskabsstyrelsens udstyr.

Når det brænder på og alt går op i røg, så er der stor sandsynlighed for, at Beredskabsstyrelsen er med til at bekæmpe og rydde op. Hvis en kemisk fabrik brænder, en lagerbygning står i flammer, eller der en tør sommer opstår skovbrande, så rykker Beredskabsstyrelsen ud med eksperthold og -udstyr.

Brandforebyggelse og -bekæmpelse er en stor del af styrelsens opgaver, og branddragter er derfor en central del af styrelsens materiel. På den baggrund har Beredskabsstyrelsen skabt et intelligent system, som holder styr på lager, vask og vedligehold. Alt sammen på et fundament af EPC-standarder fra GS1.

- I de sidste årtier har vi og vores internationale kollegaer fået voksende opmærksomhed på brandfolks sikkerhed. Når bygninger og andet brænder, forekommer der en masse sundhedsfarlige udledninger af for eksempel sodpartikler, tjærestoffer og asbest, fortæller Niels Jørgen Fig, der er chef for Beredskabsstyrelsens logistikcenter for mundering og sikkerhedsudrustning.

{(blockquote-wide)}

Sikkerheden er 1. prioritet

Dragter, handsker og masker skal derfor være i orden, så brandmændene ikke optager de giftige stoffer gennem indånding. Det indebærer først og fremmest korrekt vedligeholdelse, og derfor er alle branddragter nu udstyret med en robust RFID-chip, der er syet ind i branddragterne.

- Vi er meget omhyggelige med at sortere dragter, masker, handsker og andet udstyr, når vores folk er færdige med en øvelse, undervisning eller redningsaktion. Alt bliver sorteret i rullebure eller plastposer til henholdsvis ”almindelig beskidt”, ”partikel- og brandrøgsforurenet”, ”overtænding” og ”asbest”. Dragterne skal nemlig behandles og vaskes forskelligt afhængig af kategori, forklarer Niels Jørgen Fig.

Vaskepersonalet modtager det brugte udstyr og kan let registrere det, fordi det blot kræver en RFID-læser, der læser RFID-chippen. Vaskepersonalet inspicerer udstyret efter vask og registrerer, om det skal til reparation på systuen. Det er nemlig vigtigt, at udstyret er helt, og at særligt de indvendige membraner er intakte, så de kan beskytte brugeren mod de giftige stoffer og vandgennemtrængning. På alle trin i værdikæden - fra dragterne bliver taget af over vask og vedligeholdelse til placering på lageret klar-til-brug - er der 'porte', som er udstyret med antenner eller RFID-læsere, der registrerer udstyret og giver brugeren informationer på en skærm.

 RFID-chippen i deres tøj er robust og kan holde meget slid
RFID-chippen i deres tøj er robust og kan holde meget slid.
RIFD chippen og GS1 teknologien sikre korrekt vedligeholdelse af branddragterne til hver aktion
RIFD-chippen og GS1 teknologien sikre korrekt vedligeholdelse af dragterne til hver aktion.

Digitalt 'anker' i udstyret

De små RFID-chips er monteret i næsten alle branddragter, således at de kan registreres i Beredskabsstyrelsens Logistikcenter i Haderslev, som har udstyr installeret til formålet. Yderligere er en trykfølsom skærm installeret, hvor en medarbejder kan vælge mellem forskellige aktioner. Når dragten bliver udleveret til en medarbejder, bliver den registreret via et medarbejdernummer.

- RFID-chippen og it-systemet, der opsamler data og præsenterer dem på nogle brugervenlige skærmbilleder, gør, at vi til enhver tid har digitalt hånd i hanke med udstyret. Det er en stor fordel, at alle - uanset om det er på lageret, i systuen eller på vaskeriet - hele tiden kan scanne en dragt og se præcis, hvad der skal ske med den specifikke dragt, siger han.

Gevinster ved det RFID-baserede system:

Alle i værdikæden ved altid, hvad de skal gøre med hvert enkelt stykke udstyr

Det er let at få overblik over lager og hurtigt at spore udstyr

Korrekt vedligehold øger sikkerheden og levetiden af udstyr

Dataopsamlingen danner grundlag for indkøb og dialog med leverandører

{(gallery)}

{(factbox)}

GS1 services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

Nyeste GS1 Stories