Stregkoder sikrer bedre patientsikkerhed
Stregkoder sikrer bedre patientsikkerhed
Stregkoder sikrer bedre patientsikkerhed
June 18, 2024

Af Casper Hindse // Illustration: Erik Nylund

|
5
 min

I en travl hverdag hjælper stregkodescanning sundhedspersonalet med at overholde de fem patientrettigheder: rette patient, rette medicin, rette dosis, rette tid og rette vej. Stregkoderne på lægemidler er et verificerende sikkerhedsnet i sundhedspersonalets hverdag, når det handler om at hjælpe patienterne bedst muligt.

 

1. Den rette patient

Patienten skal identificeres, så sygeplejersken ved, hvem han eller hun har med at gøre. Det er helt afgørende, at den rette patient modtager den rigtige behandling. Dette gøres i praksis via stregkodescanning af patientens id i medicinrummet, som er koblet op på patientens elektroniske medicinmodul, hvor den ordinerede medicin findes.

2. Den rette medicin

Generelt skyldes 25 procent af utilsigtede hændelser på et moderne hospital fejl med medicin. Lige netop det kan stregkoder være med til at nedbringe. Sygeplejersken identificerer det ordinerede lægemiddel ved hjælp af en GS1-stregkode. Det er helt afgørende i processen, at sygeplejersken her bekræftes i at have plukket det rigtige ordinerede medicin ned fra hylden. Denne bekræftelse står stregkodescanningen for.

3. Den rette dosis

På et moderne hospital er der flere stregkodescanninger på en dag, end der er ved kassebåndene i en større dagligvarebutik. Sikkerhedskontrollen sker via en såkaldt ’GS1 DataMatrix’. Stregkoden oplyser det unikke varenummer samt udløbsdato, batch-/lotnummer og serienummer. Sikkerheden er helt essentiel her, og stregkoderne hjælper med, at patienten får den korrekt ordinerede dosis af sygeplejersken.

4. Den rette tid

Når medicinen er dispenseret med stregkodescanning, skal den ud til patienten på det ordinerede tidspunkt. I dag foregår det ved, at sygeplejersken tager den ordinerede medicin med ud til patienten med et mobilt device, der mere eller mindre ligner en smartphone. Denne er udstyret med en scanner, som – når man scanner patientens id-armbånd – åbner for patientens journal. Derved sikrer sygeplejersken sig, at det er den rette patient, den korrekt ordinerede medicin nu bliver administreret til. Sikkerheden er altså i top. Det er stadig op til sygeplejersken at levere medicinen på det rigtige tidspunkt, men stregkoderne kan garantere en mere sikker arbejdsdag.

5. Den rette vej

Den korrekte 'administrationsvej' er helt afgørende. Administrationsvej er en sundhedsfaglig betegnelse for, hvordan et lægemiddel skal indtages. For eksempel oralt eller intravenøst. Her kan stregkoden ikke hjælpe. I stedet er det igen fagligheden, som træder i kraft, for selvom teknologien er en hjælp, kan den ikke servicere patienterne. Stregkoden kan ikke stå alene, men den understøtter sundhedspersonalet, hvad enten det er sygeplejersker eller som på nogle hospitaler farmakonomer, i deres daglige arbejde. Det kan gå stærkt på de danske hospitaler, og sygeplejerskerne skal ofte arbejde hurtigt. Her øger stregkoder og scanninger trygheden. Stregkoderne kan kvalitetssikre, men altså også skabe større patientsikkerhed i hverdagen.

GS1 services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

Nyeste GS1 Stories