Med GS1-standarder er blodprøver i Region Nordjylland mere sikkert undervejs
Med GS1-standarder er blodprøver i Region Nordjylland mere sikkert undervejs
Med GS1-standarder er blodprøver i Region Nordjylland mere sikkert undervejs
May 6, 2024

Af Lasse Jacobsen

|
10
 min

Endnu et læs af blodprøver, der var afsendt fra de praktiserende læger rundt om i Region Nordjylland, skulle pilles ud af kasserne. Og endnu engang skulle de manuelt sorteres, så de kunne ende i de rette hænder på klinisk biokemisk afdeling på Aalborg Universitetshospital.

- Det var ikke en tjans man var særlig glad for. Man fik ondt i sine led, fortæller Annebirthe Hansen, der er cheflæge på klinisk biokemisk afdeling på Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland.

Det ensformige arbejde, der før i tiden havde sendt gæve bioanalytikere hjem med gener i de led og legemsdele, der udførte det trivielle sorteringsarbejde og havde givet anledning til egentlige arbejdsskader, fik en medarbejder til at reagere en aften.

- Det var en basis bioanalytiker, der en aften stod og pakkede og tænkte; Det må simpelthen kunne gøres mere intelligent. Så sendte han det ind til idéklinikken, hvor idéen så vandt. Så gik idéklinikken, Aalborg Universitetshospital og andre interessenter sammen, og så gik der de her otte år før vi kom helt i land, havde pengene og det hele, fortæller Annebirthe med et stort smil på læberne.

Idéklinikken er en innovationsenhed, der har til formål at støtte og realisere innovative forslag inden for sundhedssektoren i Region Nordjylland. Forslaget og idéen om at ændre praksis og automatisere håndteringen af blodprøver i Nordjylland har haft stor succes og er det, som i dag er endt med at blive til Den Intelligente Forsendelseskasse, som blandt andet også er blevet udviklet ved hjælp af den nordjyske softwarevirksomhed Intelligent Systems, der har været tæt inde over både proces og udvikling af Forsendelseskassen.

{(factbox)}

Det betød, at der oftere end i dag var blodprøver, der måtte kasseres, da de simpelthen ikke var opbevaret under de rigtige temperaturer. Lagde man det oven i det faktum, at der gennem manuelt arbejde oftere vil ske fejl, har Forsendelseskassen været med til at øge patientsikkerheden.

- Der er bedre kvalitetssikring i at prøverne er opbevaret korrekt, men der er også bedre patientsikkerhed i og med, vi har færre utilsigtede hændelser, hvor hele kasser f.eks. er blevet væk, siger Annebirthe.

{(gallery)}

Har sparet et kvart til et halvt årsværk

Men det er ikke kun patientsikkerheden, som får et nøk op ad på grund af Forsendelseskassen. For både arbejdsmiljøet og økonomien får det også betragteligt bedre af Forsendelseskassen. Annebirthe fortæller nemlig, at der mens hun har været ansat på Aalborg Universitetshospital, har været to tilfælde, hvor medarbejdere har haft langvarige arbejdsskader. Den ene kom faktisk aldrig tilbage i arbejde igen.

- Nu er det fortrinsvis sekretærgruppen, som varetager opgaven med at holde øje med om kasserne kører ind, og temperaturen er den rette. Kasserne kommer jo kun ud med alarm, hvis temperaturen ikke har været i orden. Så nu kan vi bruge vores personaleressourcer mere optimalt og undgå manuelle procedure.

- Vi har kunnet spare mellem et kvart og et halvt årsværk, fortæller Annebirthe.

Indtil videre er det kun Aalborg Universitetshospital, der bruger Forsendelseskassen. Men hele teknologien med klimaskabe, Den Intelligente Forsendelseskasse og robot kommer i fremtiden til at være et ’must have’ for hospitalerne, mener Annebirthe, der dog godt ved, at der kan være udfordringer med at få udbredt løsningen.

- Det tog otte års udvikling fra vi havde idéen til den færdige robot stod klar. Og den fylder jo noget. Det er ofte det problem, mange laboratorier har. Vi har ikke plads nok. Man skal tænke det her ind i et sygehusbyggeri fra starten. Jeg har lige været på Gødstrup, og der står de stadig og gør det manuelt.

Spørger man Annebirthe Hansen, er hun sikker på, at det i fremtiden kommer til at være et krav fra Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK, en enhed der akkrediterer og godkender laboratorier, om at man skal have samme løsning til håndtering af blodprøver, som den Aalborg Universitetshospital gør bruger af.

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan GS1-standarder kan hjælpe din virksomhed eller dine løsninger, er du mere end velkommen til at kontakte os.

GS1 services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

Nyeste GS1 Stories