GS1-standarder forbedrer patientsikkerhed  i Region Nordjylland
GS1-standarder forbedrer patientsikkerhed  i Region Nordjylland
GS1-standarder forbedrer patientsikkerhed i Region Nordjylland
January 9, 2023

Af Katja Ravn-Jensen

|
5
 min

Region Nordjylland har tre hospitaler med ca. 1.800 sengepladser og mere end 8.700 Medarbejdere. Hospitalernes operationsafdelinger brugte før manuelle processer til genopfyldning af varer, hvilket gjorde dem tidskrævende med øget risiko for menneskelige fejl. Sporbarheden af både implantater og de patienter, der havde fået dem indopereret, var også ineffektiv. Derudover havde hospitalernes brug for et bedre overblik over de samlede omkostninger for operationer.

Digitalisering med GS1-standarder skaber tidstro lagerbeholdning og øget patientsikkerhed

På operationsgangene i Region Nordjylland arbejdede man tidligere med manuelle processer i håndteringen af medicinsk udstyr. I praksis betød det flere forskellige manuelle og tidskrævende arbejdsgange med en øget risiko for fejl. Det var ikke ukendt, at der efter en operation blev bestilt samme udstyr hjem af flere forskellige sygeplejersker, at forkert udstyr blev bestilt eller slet ikke blev genbestilt. Derfor blev et digitalt genopfyldningsprojekt sat i søen, og man begyndte at arbejde med GS1 stregkoderne på både medicinsk udstyr og implantater.

Stregkodescanning af medicinsk udstyr sparer nemt en million kroner

Stregkoderne og scanningen skabte en strømlinet proces, som personalet hurtigt fik tillid til. Arbejdsgangene på operationsstuerne blev digitaliseret og udstyr blev automatisk genbestilt ved behov. Det resulterede i en lagerbeholdning uden ”out-of-stock” situationer, hvor man tidligere havde måtte aflyse operationer. Selve processen med simpel stregkodescanning gjorde det også lettere at oplære personalet både ved sygdom og under ferieperioder. Projektet blev omregnet til en årlig besparelse på en million danske kroner.

Sporbarhed for implantater er ikke nødvendigvis er et fordyrende tiltag

Jesper Kervin Franke, Head of Healthcare hos GS1 Denmark, mener ikke nødvendigvis, at implementeringen af GS1-standarder er en væsentlig omkostning på den lange bane:

- Det er vigtigt at se, at øget kvalitet og patientsikkerhed i form af sporbarhed for implantater, ikke nødvendigvis er et fordyrende tiltag. Når det gøres med en helhedstænkning, så resulterer det i, at forsyningssikkerhed og ressourcebesparelser i driftsprocesser som genbestilling, giver nogle fordele. Derfor giver projektet overordnet både besparelser og øget patientsikkerhed. Resultater, kan også opnås på andre områder hvor sporbarhed er vigtig, for eksempel i forhold til batch/lot-sporbarhed for dyr medicin. Landets privathospitaler, der også skal sikre sporbarhed af implantater, kan ligeledes med samme helhedstænkning opnå øget patientsikkerhed og besparelser på samme tid. Et stregkodescan letter helt konkret en ellers meget manuel proces, er noget hurtigere, mere sikker - og nem at oplære nyt personale i. Derfor sparer den tid, og til syvende og sidst penge’, afslutter Jesper Kervin Franke.

GS1 services omtalt i artiklen

GS1Trade Image

GS1Trade Image leverer professionelle marketing- og planogrambilleder, der lever op til gældende krav og grafiske retningslinjer.

Hvis du ønsker selv at tage dine egne produktbilleder, kan vi også hjælpe dig med at blive certificeret til dette.

GS1Trade Sync

GS1Trade Sync er en datapool til udveksling af produktdata, som dine handelspartnere kan tilgå.

GS1Trade Sync effektiviserer dataudvekslingen mellem handelspartnere, fordi data kun skal angives ét sted. Det øger kvaliteten af produktdata og skaber værdi for dig - og hele værdikæden.

GS1Trade Exact

GS1Trade Exact sikrer kvaliteten af jeres produktdata. Alle fysiske produkter bliver kontrolleret op mod de data, der er angivet i GS1Trade Sync.

Kvalitetssikret data for hele forsyningskæden.

GS1Trade Transact

GS1Trade Transact varetager digital modtagelse af ordrer og afsendelse af dokumenter til dine kunder. Du bestemmer selv om den skal integreres i dit økonomisystem eller du vil tilgå den online.

GTIN

GTIN (også kaldet EAN) står for 'Global Trade Item Number' og udgør den talrække, du ser under dit stregkodesymbol.

GTIN (EAN) er en global standard, der bruges til unikt at identificere digitale og fysiske produkter, så stregkoden kan scannes overalt i verden - hele vejen gennem forsyningskæden.

GLN

Med et GLN (også kaldet EAN) kan du unikt og entydigt identificere fysiske, funktionelle, juridiske eller digitale enheder.

Det kan være afsender, modtager, køber, sælger, leverandør, producent, leveringssted, betalingssted, butik eller interne afdelinger.

Nyeste GS1 Stories