The Global Language of Business

GS1 Denmark ændrer vilkår og priser pr. 01.01.2024. Læs mere her

Nysgerrig på de nye priser og medlemsbetingelser pr. 1. januar 2024? Læs mere her

OBS: mandag d. 18. september og tirsdag d. 19. september til kl. 12 kan vi kun kontaktes på mail info@gs1.dk, grundet et eksternt arrangement

Brugervejledning til GS1Trade Image

Denne vejledning kan fungere som introduktion og tjekliste til servicen GS1Trade Image, når du skal benytte GS1Trade Image vinkler.

Om GS1Trade Image

GS1Trade Image er en service, der leverer produktbilleder ifølge GDSN-standarden.  Billedpakken er en standardpakke, som inkluderer både planogram- og højopløslige-billeder. Antallet af billeder samt vinkler vil variere alt afhængigt af emballagetypen. Det beskrives nærmere senere i denne guide.

Billedpakken er udviklet og vedligeholdes i samarbejde med GS1TradeServices Arbejdsgruppe og styregruppemed input fra GS1Trade Syncs medlemmer. Der vil ligeledes være samarbejde med både europæiske og globale GS1-grupperi forhold til generel vedligeholdelse og opdatering af billedstandarden. Billedpakken er dækkende for- og benyttes af retailerne på det danske marked, som er aktive i GS1Trade Servicearbejdsgruppe og styregruppe.

Rettighederne til billedertaget af GS1Trade Image tilhører den enkelte dataleverandør.

Se mere om vilkår og priser på under GS1Trade Image.

GS1Trade Image vedligeholder eller sletter ikke billeder i GS1Trade Sync. Dog vil tidligere billeder med samme navngivning blive overskrevet ved brug af servicen.

Indeholdt i standardpakken

Højopløsligebillede(r) af basisenhed Planogrambilleder af basisenhed.

Planogrambilleder af først kommende kollienhed, hvis denne er i salgsklar emballage.

Vær opmærksom på:

Der tages ikke billeder af kollienheder, som ikke er salgsklar emballage.

Der tages ikke planogrambilleder af mere end 1 salgsklar kollienhed pr. produkt.

Vær opmærksom på

For at GS1Trade Image kan levere de bestilte produktfotos, kræver det, at det pågældende produkter oprettet og publiceret i GS1Trade Sync.

Produktbillederne fra GS1Trade Image afspejler de leverede fysiske produkter. Undgå derfor så vidt muligt unødig brug af tape m.m. på de indsendte produkter (særligt salgsklare kollienheder), da det i værste tilfælde kan umuliggøre at tage brugbare produktbilleder.

GS1Trade_Image_fysiske_produkter_sagsklare_kollienheder_produktbilleder

Produkter, som kan tilberedes, vil ikke blive tilberedt, men fotograferet som leveret.

GS1Trade Image kan vurdere at omsluttende plastik m.m. fjernes fraproduktet for at opnå et tilfredsstillende billede uden genskær.

Sådan ser du dine billeder fra GS1Trade Image

Produktbilleder fra GS1Trade Image uploades i GS1Trade Sync og kan ses under fanen ”Fil og billedinformation” og via produktoversigten.

Rettighederne til billederne tilhører den enkelte dataleverandør.

Det er muligt at modtage egne billeder via en FTP-løsning. Kontakt GS1 Denmark for yderligere information.

Krav til højopløsligebilleder

·        Alle produkter skal rettes op i perspektivet.

·        (Keystone correction i Phocus kan benyttes).

·        Facing skal altid være lysere end andre sider (sider og top).

·        Kanter skal fremstå mørke og afgrænset.

·        Billedet skal være farveneutralt.

·        Produktet skal fremstå skarpt.

·        Billedet skal være trimmet.

·        Der må ikke forekomme refleksioner i varetekst, logo eller anprisninger.

·        Anprisningsmærker så som økologi og nøglehul skal fremstå klart, skarpt og tydeligt.

·        Klippesti angives altid med ”Path 1” (JPG).

·        Klippestien skal være aktiv (JPG).

·        Fritlagt, baggrunden skal være transparent (PNG).

·        Datoer og LOT-mærkninger fjernes.

·        Billedet optimeres, sådan at forstå, at hvis der er fejl, folder, skader eller lignende på emballagen, så rettes dette.

·        Billeder leveres i 2 formater: JPG og PNG.

Vinkler:

Når der vises mere end én vinkel, fx ved _C1L1 & _C1R1, kan der være vist både top og side, så skal vinklen være 15 grader på begge sider.

Størrelser:

Min. 2.401 pixels på en side.

Max. 4.800 pixels på en side.

300 ppi.

GS1Trade_Image_fysiske_produkter_vinkler_produktbilleder_billeder
            Vinkel: 15 grader oppefra                  Vinkel: 15 grader oppefra og 15 grader fra venstre

Mixkolli

Mixkolli vil blive behandlet som basisenheder. Det vil sige, at der tages højopløslige- og planogrambilleder af mixkollienheden. Der tages ikke billeder af indeholdte basisenheder. Leveres mixkollienheden i et kolli, som er salgsklar emballage, vil der som med normale basisenheder blive taget planogrambilleder.

GS1Trade_Image_kollienhed_kolli_mixkolli_produktbilleder

Højopløsligebilleder af kollienheder

Det er i GS1Trade Image muligt at tilvælge højopløsligebilleder af en kollienhed, ved at lægge Image bestilling på kollienhedens GTIN (stregkode).

Eksempel på marketingbilleder af kollienhed:

GS1Trade_Image_kollienhed_marketingbillede_produktbillede

Knækkolli

Ved knækkolli forstås kolli i salgsklar emballage, som skal deles eller bearbejdes for at kunne præsenteres på en hylde.

Planogrambilleder tages af en enkeltenhed efter opdeling.

GS1Trade_Image_knækkolli_salgsklar_emballage_planogrambilleder_produktbilleder

Miljøbilleder

I tilfælde hvor der ønskes billeder, som rækker udover packshots, fx billeder der fremhæver et produkt yderligere eller en særlig opstilling, kan GS1Trade Image tilbyde miljøbilleder.

Se mere om vilkår, priser m.m. på www.gs1.dk/priser underGS1Trade Image.

Eksempler på miljøbilleder:

GS1Trade_Image_miljøbilleder_produktbilleder_fysiske_produkter

Planogrambilleder

·        Alle produkter skal rettes op i perspektivet.

·        (Keystone correction i Phocus benyttes).

·        Facing skal altid være lysere end andre sider (sider og top).

·        Kanter skal fremstå mørke og afgrænset.

·        Billedet skal være farveneutralt.

·        Produktet skal fremstå skarpt.

·        Billede skal være trimmet.

·        Fritlagt, baggrunden skal være transparent (PNG).

·        Der må ikke forekomme refleksioner i varetekst, logo eller anprisninger.

·        Anprisningsmærker, så som økologi og nøglehul skal fremstå klart,skarpt og tydeligt

·        Datoer og LOT-mærkninger fjernes.

·        Billedetoptimeres, sådan at forstå, at hvis der er fejl, folder, skader eller lign. på emballagen, så rettes dette

·        Billeder leveres i PNG.

Vinkler:

Produkterne skal altid fotograferes vinkelret på produkterne.

Størrelser:

Max. 2.365 pixels eller 1 mb.

72 PPI.

Navngivning af billeder

Alle billeder navngives jævnfør GDSN standarden.

smør 1
smør 2
smør 3
smør 4

Særligt for planogrambilleder af salgsklare kolli

Planogrambilleder af salgsklare kolli uploades under kollienhedens GTIN med endelserne ”KOLLIGTINT.1” (Lige forfra)

Eksempel: 12345678910123T.1.png

Derudover uploades samme billeder under basisenhedens GTIN med endelserne ”BASISGTINT.1”, ”BASISGTINT.2”, ”BASISGTINT.3”

Eksempel: 01234567891011T.1.png

Højopløsligebilleder af alkohol i rør eller æske

Følgende produkttype/emballage tager GS1Trade Image 2 marketingsbilleder af.

Produktbillede

Alle billeder navngives jævnfør GDSN standarden.

Billederne skal afspejle produktet som det leveres, men der tages også billeder af flasken ude af emballagen/røret. C1N0 (nul) angiver, at produktet er ude af emballagen. Ved ikke-runde gaveæsker indeholdende alkohol tages der billeder af gaveæsken ifølge oversigten samt 1 marketingbillede af flasken ude af emballagen. Dette kræver, at gaveæsken er mærket med et GTIN, som er oprettet og publiceret i GS1Trade Sync.

Oversigt over billeder i forhold til emballagetyper

C1N1
C1L1_C1R1
C1C1
Flere produkter

Hvis I selv kan levere professionelle produktbilleder

Salling Group, Koncernen Dagrofa og Coop Danmark kan som udgangspunkt kunforventes at acceptere marketing- og planogrambilleder taget af GS1Trade Image, dog med visse undtagelser (kontakt din kunde for uddybning).

Hvis man selv har tilknyttet en fotograf, kan GS1 certificere vedkommende somgodkendt fotograf. Det foregår ved, at GS1 gennemgår, hvilke krav og specifikationer billederne skal opfylde og derefter kontrollerer billeder af 10 produkter. Vedgodkendelse heraf vil fotografen opnå certificering og selv kunne uploade billeder iGS1Trade sync, som automatisk videreformidles til datamodtagerne. Billederne vilfremstå med afsender.

Se mere om vilkår og priser for certificering som godkendt fotograf på https://www.gs1.dk/services/gs1trade-image under GS1Trade Image.

Produktfotos baseret på artwork

Ved lancering af nye produkter kan der være behov for billeder, inden produktet er produceret. Både planogrambillede til space-planlægning og produktbillede til markedsføringsbrug. I disse tilfælde kan GS1Trade Image tilbyde en løsning, hvor der leveres et grafisk renderet billede ud fra emballage + artwork. I de tilfælde hvor der findes et produkt i samme emballagetype, vil der blive taget udgangspunkt i dette, og det nye artwork manipuleres på digitalt. I tilfælde hvor også emballagen er nyproduceret, kan det være nødvendigt med en dummy af den nye emballage. Digitale artwork-billeder bestilles via bestillingsformularen, hvor der samtidig skal uploades artwork.

Tidsbegrænsede billeder

Specifikationerne for produktbilleder giver mulighed for at angive en slutdato, hvorefter billedet ikke længere er aktuelt. Det kan være relevant ved sæsonvarer, særlig kampagnelayout på varer m.m.Slutdatoen angives i navngivningen af filen, i formatet: GTIN_xxxx_mmåå, hvor mm angiver måned og åå angiver år.Eks:

Pakke_indhold

Her vil billedet til højre ikke længere være aktuelt 1. januar 09. Billedet til venstre har ingen slutdato.

Billeder med angivet slutdato giver mulighed for at håndtere billeder periodisk. Ikke aktuelle billeder vil ikke blive tilbagetrukket af GS1.

Om billeder i GS1Trade Sync

Det er muligt selv at uploade billeder i GS1Trade Sync via fanen ”Fil og- billedinformation”, eller hvis man inkluderer URL-referencer til billeder i filer, der sendes til GS1Trade Sync. Vær opmærksom på at der skal anvendes åbne links, som ikke kræver angivelse af Brugernavn + adgangskode.

Dog har Retailerne valgt ikke at modtage billeder fra andre end godkendte fotografer, så som GS1Trade Image, og de vil dermed ikke kunne bruge dem i hverken markedsføringssammenhænge eller til planlægning af space (planogram). Kontakt GS1Trade Image for mere information herom.

Såfremt en leverandør selv kan levere professionelle produktbilleder, er det muligt at blive certificeret i gældende image specifikationer og selv levere billeder, som automatisk videreformidles til datamodtagerne. Certificering er en engangsydelse, som er gyldig så længe specifikationerne overholdes. Ophæves certificering, vil det kræve en ny certificeringsproces inkl. fakturering at blive certificeret på ny. Se mere senere i denne guide.

Kontakt GS1Denmark for yderligere information om certificering i image- specifikationer til det danske marked.

Om billeder i GS1Trade SyncDet er muligt selv at uploade billeder i GS1Trade Sync via fanen ”Fil og- billedinformation”, eller hvis man inkluderer URL-referencer til billeder i filer, der sendes til GS1Trade Sync. Vær opmærksom på at der skal anvendes åbne links, som ikke kræver angivelse af Brugernavn + adgangskode.Dog har Retailerne valgt ikke at modtage billeder fra andre end godkendte fotografer, så som GS1Trade Image, og de vil dermed ikke kunne bruge dem i hverken markedsføringssammenhænge eller til planlægning af space (planogram). Kontakt GS1Trade Image for mere information herom.Såfremt en leverandør selv kan levere professionelle produktbilleder, er det muligt at blive certificeret i gældende image specifikationer og selv levere billeder, som automatisk videreformidles til datamodtagerne. Certificering er en engangsydelse, som er gyldig så længe specifikationerne overholdes. Ophæves certificering, vil det kræve en ny certificeringsproces inkl. fakturering at blive certificeret på ny. Se mere senere i denne guide.Kontakt GS1Denmark for yderligere information om certificering i image- specifikationer til det danske marked.

Læs vejledning her

arrow-right-circle
Download PDF

Har du stadig brug for hjælp? Så tag fat i GS1 Denmarks support team. Vi står altid klar til at hjælpe.

Brug for hjælp?
+45 39 27 85 27
info@gs1.dk

Brugervejledning til GS1Trade Image

Indholdsfortegnelse

Nyeste vejledninger

|
2
 min
Opret nemt flere subskriptioner med Excel i GS1Trade Sync
Brug vores smarte værktøj til at oprette flere subskriptioner på én gang i GS1Trade Sync
This is some text inside of a div block.
|
 min
GTIN-allokering til private label produkter
Bliv klogere på GTIN-allokering til private label produkter - for producenter, kunder og mærkevareejere.
This is some text inside of a div block.
|
5
 min
Brugervejledning til transport- og pakkelabels
Få styr på, hvilke krav der er til dine transport- og pakkelabes.
This is some text inside of a div block.