Årets rapport om utilsigtede hændelser understreger relevansen af stregkoder

Det største antal fejl vedrører medicinering​​

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed viser, at medicineringsfejl i 2015 androg 23,2% af de utilsigtede hændelser på hospitaler og 64,7% i kommunerne. Dermed er de antalsmæssigt den største fejlkilde, og     det er i alles interesse at se på, hvordan vi kan reducere antallet.

"En fejl kan fx være, at et præparat forveksles med et andet, eller at der bliver givet en forkert dosis, evt. på et forkert tidspunkt," forklarer Anne Schmidt, Healthcare Specialist i GS1 Denmark:

"En stor del af disse kan undgås hvis scanning bliver brugt systematisk. Scanning bør ske, både når medicinen dispenseres, og når den gives til patienten, som et sidste tjek af, at det nu også er den rigtige patient, der får medicinen." 

Har du 2½ minut? Se hvorfor Region Hovedstadens Sygehusapotek mener, at 9 ud af 10 forvekslingsfejl kan ​undgås​.

Holdningsskift er afgørende for succes

"I mange år har det været tekniske barrierer, der stod i vejen for implementering af stregkodescanning på hospitalerne. Der er dog sket meget på det tekniske område gennem de sidste 5-10 år. Derfor er det nu helt essentielt at have en åben dialog om, at det også drejer sig om en holdnings- og adfærdsændring. Man skal ville scanning og tro på dens effekt," mener Anne.

"Vi hører tit tidsspørgsmålet som en hindring: Altså at man skal skynde sig at give medicin til en patient, og dermed ikke har tid til at scanne medicin og patient. Det har vi naturligvis stor forståelse for, men en travl hverdag må aldrig komme til at stå i vejen for patientens sikkerhed."

"På samme måde oplever vi argumentet, at en erfaren sygeplejerske ikke behøver ekstra hjælp til medicinering. Men det handler jo slet ikke om, at kritisere sygeplejerskerne – men simpelthen om at alle kan have glæde af den ekstra sikkerhed, som stregkodescanning giver."

GS1 tager et praktisk ansvar

Selvom GS1 er en standardiseringsorganisation, stiller man sig ikke tilfreds med at levere standarderne. GS1 Denmark tager aktivt del i udbredelsen af kendskabet til den effekt, som korrekt mærkning og scanning beviseligt giver.

I øjeblikket er vi i dialog med afdelinger på hospitaler i hele landet om konkrete stregkodeprojekter. Desuden har vi en løbende dialog på regionsplan, også om brug af standarder på de kommende hospitaler."

Vil du vide mere?​

Læs Rapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed her​.

Læs mere om hvad GS1 kan​ gøre for jer på w​ww.gs1.dk/sundhed​

Kontakt Anne Schmidt, Healthcare Specialist i GS1 Denmark på telefon 39 27 85 27 eller asc@gs1.dk​

 

Se flere nyheder