Bliv medlem

Skal du være ASP medlem af GS1Trade Sync? Så klik her

For at bruge Trade Sync skal du have et GLN nummer.


Invalid GLN!

Har du ikke et GLN? så kan du købe et på vores Webshop. Er du i tvivl? så kan du altid kontakte os.

Læs mere om priser for GLN medlemskab her 


 


Virksomhedsprofil


Priser

Prisen beregnes på baggrund af virksomhedens omsætning. I tilmeldingsåret betales udover tilmeldingspris abonnement fra og med det kvartal, hvori tilmelding finder sted og frem til årets udgang. Priserne vil kunne reguleres i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Eventuelle andre ændringer i prisstruktur vil blive besluttet af GS1 Denmarks bestyrelse og meddelt de tilsluttede virksomheder senest 1.juni året før ikrafttrædelse.

Tilmeldingsdato


Vores nuværende omsætning i henhold til den senest godkendte årsrapport (ex. moms og afgifter) udgør i kr.:


Beregnet pris for Jeres GS1Trade Sync medlemsskab


TilslutningKontaktpersonerDatakommunikation

Direkte integration

Vælg en form


Betingelser

Udmeldelse skal finde sted skriftligt med mindst 6 måneders varsel til den 31.december.

Ved klik i nedenstående boks og indsendelse af denne aftale, erklærer virksomheden sig indforstået med de betingelser for medlemskab af GS1Trade Sync, som fremgår af ovenstående, samt dokumentet: GS1Trade Sync Generelle Brugerbetingelser, tillige Generelle betingelser for medlemskab af GS1 Denmark.