GS1 Databar

GS1 DataBar er en familie af syv stregkoder, der har en række fordele frem for EAN-stregkoden. De GS1 DataBar stregkoder, der kan scannes ved udgangskassen, kan indeholde flere informationer end et GTIN-varenummer, fx udløbsdato, vægt, batchnummer og serienummer.

Fordele ved GS1 Databar

  • Smart styring af udløbsdato, som sikrer at for gamle varer ikke sælges til forbrugeren

  • Prisstyring: Mulighed for rabatgivning når udløbsdato nærmer sig, og som nedbringer madspild (udsmidning af for gamle varer)

  • Én mærkning til alle markeder: GS1 DataBar fx med indkodet vægt kan bruges internationalt

  • Mulighed for sporbarhed, når batchnummer eller serienummer indkodes.

Vil du vide mere om GS1 Databar?

Kontakt Jane Wulff, Head of Standards and Implementation i GS1 Denmark på telefon 39 27 85 27 eller jw@gs1.dk 

   

GS1 DataBar Omnidirectional

   

GS1 DataBar Stacked Omnidirectional

   

GS1 DataBar Expanded

   

GS1 DataBar Expanded Stacked

   

GS1 DataBar Limited

   

GS1 DataBar Truncated

   

GS1 DataBar Stacked