GS1-128 pallelabel

GS1-128 pallelabels bruges af 94% af den danske dagligvarehandel.

Stregkoderne på pallelabels er vigtige, men kan være vanskelige at komme i gang med. Konsekvenserne er store, hvis der ikke er de rigtige informationer i en pallelabel eller den ikke kan scannes. Vi hjælper dig igennem, så din kunde let kan modtage din forsendelse.

 

GS1-128 stregkoden anvendes typisk til mærkning af kolli og paller i en logistisk sammenhæng, dvs. ved lager- eller transporthåndtering. GS1-128 stregkoden kan ikke scannes ved en udgangskasse i handlen.

Mærkning med GS1-128 stregkoden og den udveksling af informationer, den muliggør, er grundlag for sporbarhed af produkter og forsendelser. 

 

Hvor EAN-13 stregkoden kun indeholder et GTIN, kan GS1-128 stregkoden indeholde en lang række informationer, bl.a. produktions- eller holdbarhedsdatoer, vægt og batchnumre, altså typisk informationer der varierer hver gang produktet handles. Informationerne indkodes i GS1-128 stregkoden ved hjælp af Application Identifiers (AI) og deres tilhørende datafelter. Den kan indeholde 48 alphanumeriske karakterer i én stregkode.

GS1 Denmark anbefaler, at man kontakter sin kunde og aftaler, hvilke informationer det er gavnligt at indkode i GS1-128 stregkoden. 

 

Informationer indkodes i GS1-128 stregkoden ved hjælp af Application Identifiers (AI) og deres tilhørende datafelter.​

Den kan ikke scannes omnidirectionalt, dvs. at enheden med stregkoden på skal føres forbi scanneren i en bestemt vinkel.