Klassifikation

Klassifikation er en grundlæggende måde som mennesker håndterer verden på: Nye indtryk sorteres i forhold til kendte kategorier - sådan kan vi overskue verden og foretage valg.

Når man klassificerer produkter, inddeler man dem i kategorier med lignende egenskaber. Ved at give kategorierne hver deres kode, bliver det lettere at søge efter og organisere produkterne. Man kan også nemmere udtrække statistik over fx forbrug eller salg.

 

  

Der er to GS1-klassifikationssystemer:

GPC er en global GS1 standard for produktklassifikation, der kan anvendes i alle led i forsyningskæden. Klassifikationen kan fx bruges som grundlag for statistik, indkøb og salg, category management samt til at søge og organisere produkter.

GPC er en frit tilgængelig del af GS1 Systemet, og er en forudsætning for brugen af Global Data Synchronisation Network (GDSN) - derfor også GS1Trade Sync.

Fordele med GPC: På tværs af brancher og landegrænser

Samhandel bliver nemmere, når køber og sælger bruger et fælles system for klassifikation af produkter og services. Mange brancher har udviklet deres egne kodesystemer til klassificering, men oftest kan disse kun anvendes nationalt inden for branchen. En standard som går på tværs af brancher og landegrænser kan give store besparelser for alle parter. Blandt andet kan følgende fordele opnås:

  • Risikoen for misforståelser mindskes, fordi den samme kode anvendes for samme produkt, uanset nationalsprog.
  • Det bliver enklere for brugeren (fx indkøberen) at finde produkter og sammenligne priser og kvalitet.

GPC-strukturen

GPC-systemet er hierarkisk opbygget ,og hvert trin identificeres med en unik 8-cifret kode. Produktets kategori defineres altid på Brick-niveau.

Eksempel:

 Segment: Industriel sektor   50000000 – Mad og Narko
 Familie: En division under den pågældende sektor         50130000 – Mælk, Smør, Fløde, Youghurt, Ost, Æg, og substituerbare produkter
 Klasse: En gruppe af identiske kategorier                       50131700 – Mælk og substituerbare mælkeprodukter
 Brick: En katogori af identiske produkter  10000025 – Mælk og substituerbare mælkeprodukter (letfordærvelige)

     

Find GPC-koderne via GS1s GPC-browser

 

Dansk UNSPSC version 19.0501

UNSPSC (United Nations Standard Product and Services Code) er et international klassifikationssystem for varer og tjenesteydelser. Det anses for at være det mest effective, fleksible og bredest dækkende klassifikationssystem, der findes i dag og er blevet brugt i over 20 år.

Det bruges blandt andet til at skabe overblik over virksomheders og offentlige myndigheders forbrug og til at forestage systematiske søgninger i forbindelse med e-handel. Flere offentlige instanser har det som et krav i deres udbud og kontrakter, at leverandørerne skal oplyse UNSPSC-koden på deres vare eller tjensteydelse.

Oversættelsen af UNSPSC version 19.0501 er blevet håndteret af GS1 Denmark på vegne af Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner og KL. Projektet er en del af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

 

Læs mere om UNSPSC her og prøv også de forbedrede søgværktøjer.