GTIN 8

Et GTIN-8 har 8 cifre, og kan udtrykkes i en EAN-8 stregkode, som fylder mindre end EAN-13 stregkoden. Du må bruge en EAN-8 stregkode på små produkter, hvor der ikke er plads til en EAN-13 stregkode. Det vil sige, hvis EAN-13 stregkoden i normalstørrelse fylder mere end 20% af varens mulige produktinformationsoverflade - hvilket ikke må forveksles med varens nuværende etiketstørrelse.

Skal du bruge en EAN-8 stregkode? Så kontakt ServiceCentret. 

 

Struktur for GTIN-8

GS1 Præfiks Virksomhedens referencenr. Produktreferencenr. Kontrolciffer
 2 cifre 4 cifre  1 ciffer  1 ciffer
 5   7  1   2   3   4  1  1
 • GS1 Præfiks og Virksomhedsreferencenummeret tildeles af GS1.
 • Produktreferencenummeret tildeles af jer. 
 • Kontrolcifferet, som udregnes på baggrund af Modulus 10-metoden, anvendes som kontrol af både GTIN-8 nummeret og stregkodesymbolet. Beregn let kontrolcifret her.

 

Vidste du, at du først må genbruge et GTIN 8, når det har været væk fra markedet i 5 år?

 

 

Microsoft.CSharp.RuntimeBinder.RuntimeBinderException: Cannot perform runtime binding on a null reference
  at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object )
  at System.Dynamic.UpdateDelegates.UpdateAndExecute1[T0,TRet](CallSite site, T0 arg0)
  at ASP._Page_Views_MacroPartials_TeaserMedBillede_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\www.gs1.dk\Views\MacroPartials\TeaserMedBillede.cshtml:line 56
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Web.Mvc.ControllerExtensions.RenderViewResultAsString(ControllerBase controller, ViewResultBase viewResult)
  at Umbraco.Web.Macros.PartialViewMacroEngine.Execute(MacroModel macro, IPublishedContent content)
  at umbraco.macro.LoadPartialViewMacro(MacroModel macro)
  at umbraco.macro.renderMacro(Hashtable pageElements, Int32 pageId)
  at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\www.gs1.dk\Views\Partials\Grid\Editors\Macro.cshtml:line 15
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\wwwroot\www.gs1.dk\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20