Bestil tid til GS1Trade Exact/Image

GS1Trade Sync

Send link
Print

​​​​​​GS1Trade Sync formidler komplette og validerede varestamdataGS1Trade Sync: En produktdatabase, der gør det enkelt og sikkert for industri og handel at udveksle kvalitetskontrollerede varestamdata. ​​​​​​​​​​​​​​​

 


Komplette og validerede varestamdata

GS1Trade Sync er med til at give værdi i hele forsyningskæden, fordi servicen formidler komplette og validerede varestamdata. Dette sikres bl.a. ved, at ​der anvendes ca. 1.200 valideringsregler, og ved at visse felter er obligatoriske at udfylde, før en vare kan frigives til datapoolen og dermed til datamodtagerne i dagligvarehandlen.

Disse valideringsregler findes sjældent i virksomhedernes typiske oprettelsesprocesser. Reglerne validerer fx noget så elementært, som at GTIN er korrekt opbygget og garanterer, at det samme GTIN ikke anvendes på andre varer. Med andre ord sikres det, at det er den samme vare, der bestilles, leveres og faktureres.


 

Overhold lovgivningen om fødevaremærkning med GS1Trade Sync

Lovgivning har i stigende grad indflydelse på virksomheders behov for at kunne styre og levere korrekte varestamdata. For eksempel fastlægger EU regulativ 1169, at virksomheder fra december 2014 skal stille en betragtelig mængde data til rådighed for dagligvarehandlen og forbrugere - læs mere her

 


 


 

 


 

Mere tillid og mindre tidsforbrug

Det, at det er komplette data om varen, hjælper til at minimere antallet af de opfølgninger, tilbageløb eller opbremsninger af processen, som er en følge af mangelfuld oprettelse af en vare. Valideringsreglerne er med til at øge tilliden til data og sikre, at dimensioner uden videre kan bruges til fx Space-processen, til at booke transport eller tildele varen korrekt plads på lageret. Med andre ord afløser de i stort omfang de manuelle processer, som ellers har været nødvendige for at sikre, at der var valide data til rådighed for den enkelte afdeling.


 

Læs mere om fordelene ved GS1Trade Sync